Obračun refundiranih nadomestil – dopolnjeni izračuni ter formule – NOVO!!!

Dopolnjeno 25.7.2022!

Na vrstah obračuna je potrebno na vseh refundiranih nadomestilih preveriti ali imamo pri izrazu formule, katera se uporablja za izračun zneska, vpisan izraz, da se refundacija računa skladno s pravili računanja na ZZZS-ju. Če zneska ne računamo na način, kot ga računa ZZZS, pride lahko do določenih minimalnih stotinskih odstopanj, posledično je taka vloga zavrnjena. 

Hkrati je bila v letu 2022 sprejeta novela ZZVZZ-S in se na podlagi tega od 1.5.2022 (izplačila v juniju 2022) spreminja spodnji limit pri obračunu refundiranih nadomestil.

Novela določa, da v primeru, ko se zaposlenemu obračuna nadomestilo plače v breme ZZZS za celomesečno delovno obveznost in je I. bruto, izračunan iz urne osnove za nadomestilo, nižji od 60% minimalne plače, zaposlenemu izplača nadomestilo v višini 60% minimalne plače (644,66 EUR).

Ko nadomestilo v breme ZZZS ni obračunano za cel mesec, ampak le za del meseca, je  I. bruto enak preračunanemu znesku 60% minimalne plače.

Zaradi te spremembe je potrebno v Obračunu plač spremeniti formulo za izračun zneska na vrstah obračuna, ki jih uporabljate za refundirana nadomestila. S tem se bo med obračunom izvedla kontrola in obračunal pravilni znesek nadomestila pri zaposlenih, ki imajo osnovo iz preteklega leta (ali let prej) prenizko.

Z verzijo 2022.09.001 smo v program dodali kontrolo, kjer vas program pri obračunu opozori, ko je znesek obračunske vrstice z nadomestilom nižji od 60 % minimalne plače. 

Obračun plač na podlagi normiranih ur (celoten javni sektor in tisti, ki v gospodarstvu obračunavate plače na podlagi normiranih ur)

Javni sektor

V Šifranti…Sistem obračuna…Formule se postavite na formulo s šifro JZ26 ter kliknite na Popravi zapis.

 

V polju Izraz formule brišite obstoječi izraz ter v to polje kopirajte to:

MAX(round(R(0)*100)*0,01/PMDO(0)*round(R(30)*60)*0,01;IF(R(2)<R(10);round(R(2)*R(3)*100)*0,0001;round(R(2)*R(3))*0,01)*round(R(0)*100)*0,01)

Potrdite. Ker imate to formulo na vseh refundacijah ZZZS, bo s tem izrazom formule že pri obračunu pravilno upoštevan limit, ki je bil določen na osnovi novele ZZVZZ-S.

Javna dela:

V primeru, ko imate v sistemu obračuna odprte tudi vrste obračuna za refundirana nadomestila ZZZS za javne delavce priporočamo, da formulo JZ26 izberete v razdelku Znesek tudi pri teh vrstah obračuna (večinoma imate za javna dela ločene formule, je pa pri Znesku lahko formula pri javnih delih enaka, kot za ostale zaposlene). Ostale nastavitve na vrsti obračuna pustite nespremenjene.

To storitve v Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna – na vseh vrstah obračuna, ki jih imate odprte za refundirana nadomestila pri javnih delavcih.

Gospodarstvo, ki obračunava plačo na podlagi normiranih ur

Dodate novo formulo v Šifranti…Sistem obračuna…Formule. Preglednico sortiranje po šifri ter poiščite prvo prosto šifro, ki se začne s FZ. Dodajte nov zapis.

V Šifro formule vnesite prvo prosto šifro FZ.

V Izraz formule kopirate to:

MAX(round(R(0)*100)*0,01/PMDO(0)*round(R(30)*60)*0,01;IF(R(2)<R(10);round(R(2)*R(3)*100)*0,0001;round(R(2)*R(3))*0,01)*round(R(0)*100)*0,01)

Potrdite.

V Šifrantih…Sistem obračuna…Vrste obračuna morate na vseh vrstah obračuna, ki jih uporabljate za obračun refundiranih nadomestil (šifra grupe obračuna 3) in se vam računajo s formulo, na zavihku Izračun v razdelku Znesek izbrati to novo formulo in spremembo potrditi.

Obračun plač na podlagi dejanskih ur (ostalo gospodarstvo)

Dodate novo formulo v Šifranti…Sistem obračuna…Formule. Preglednico sortiranje po šifri ter poiščite prvo prosto šifro, ki se začne s FZ. Dodajte nov zapis.

V Šifro formule vnesite prvo prosto šifro FZ.

V Izraz formule kopirate to:

MAX(R(1)/R(6)*round(R(30)*60)*0,01;IF(R(2)<R(10);round(R(2)*R(3)*100)*0,0001;round(R(2)*R(3))*0,01)*round(R(1)*100)*0,01)

Potrdite.

V Šifrantih…Sistem obračuna…Vrste obračuna morate na vseh vrstah obračuna, ki jih uporabljate za obračun refundiranih nadomestil (šifra grupe obračuna 3) in se vam računajo s formulo, na zavihku Izračun v razdelku Znesek izbrati to novo formulo in spremembo potrditi.V tem prispevku