Obračun refundiranih nadomestil – dopolnjeni izračuni ter formule od verzije iCentra 2022.013.002 dalje - pomembno!


Že v preteklih e-novicah smo vas obveščali o spremembah formule za znesek pri izračunu refundiranih nadomestil (zaradi limita, ki ga je določil ZZZS).


Se pa še vedno dogaja, da tisti, ki refundacijske zahtevke že oddajate preko sistema ENDM, dobivate določene vloge zavrnjene zaradi stotinskih izravnav oziroma različnega zaokroževanja, ki smo ga uporabljali v Obračunu plač ter tistim, ki ga uporablja ZZZS.


Izračun refundiranih nadomestil smo z verzijo iCentra 2022.013.002 oziroma novejšo še dopolnili. To pomeni, da si morate, preden boste obračunali naslednje plače, verzijo namestiti, hkrati pa ponovno spremeniti izraz formule, ki se uporablja za izračun zneska teh nadomestil – zaradi načina zaokroževanja, ki ga uporablja ZZZS.


Na vrstah obračuna je potrebno na vseh refundiranih nadomestilih ponovno spremeniti izraz formule za izračun zneska.


Obračun plač na podlagi normiranih ur (celoten javni sektor in tisti, ki v gospodarstvu obračunavate plače na podlagi normiranih ur)


Javni sektor

V Šifranti…Sistem obračuna…Formule se postavite na formulo s šifro JZ26 ter kliknite na Popravi zapis.

 

V polju Izraz formule brišite obstoječi izraz ter v to polje kopirajte to:

MAX(round(R(0)*100)*0,01/PMDO(0)*round(R(30)*60)*0,01;IF(abs(R(2)-R(10))<0,01;round(R(2)*R(3))*0,01;round(R(2)*R(3)*100)*0,0001)*round(R(0)*100)*0,01)

(formula je malenkost spremenjena)

Potrdite. Ker imate to formulo na vseh refundacijah ZZZS, bo s tem izrazom formule že pri obračunu pravilno upoštevan limit, ki je bil določen na osnovi novele ZZVZZ-S.


Gospodarstvo, ki obračunava plačo na podlagi normiranih ur

Za vse, ki v gospodarstvu računate plačo na podlagi normiranih ur, smo navodilo za vnos nove formule poslali že v prejšnjih novicah. Sedaj morate formuli, ki ste jo takrat dodali, spremeniti Izraz formule.

Do šifre formule, ki jo uporabljate pri refundiranih nadomestilih najlažje pridete tako, da se v Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna postavite na vrsto obračuna, ki predstavlja refundirano nadomestilo (npr. na nego). Kliknete na popravi zapis in se postavite na zavihek Izračun. Na razdelku Znesek kliknite na ikono  v polju Šifra formule. Odpre se formula, ki jo uporabljate sedaj za izračun zneska. Tej formuli je potrebno spremeniti Izraz formule.


(šifra formule FZ42 na sliki je iz naše testne baze)

Po kliku na   izberete Popravi zapis ter v polje Izraz formule kopirate to:

MAX(round(R(0)*100)*0,01/PMDO(0)*round(R(30)*60)*0,01;IF(abs(R(2)-R(10))<0,01;round(R(2)*R(3))*0,01;round(R(2)*R(3)*100)*0,0001)*round(R(0)*100)*0,01)

(formula je malenkost spremenjena)

Potrdite.

Ker imate to formulo na vseh refundacijah ZZZS, ste s tem hkrati spremenili izračun na vseh vrstah obračuna.


Obračun plač na podlagi dejanskih ur (ostalo gospodarstvo)


Za vse, ki v gospodarstvu računate plačo na podlagi dejanskih ur, smo navodilo za vnos nove formule poslali že v prejšnjih novicah. Sedaj morate formuli, ki ste jo takrat dodali, spremeniti Izraz formule.

Do šifre formule, ki jo uporabljate pri refundiranih nadomestilih najlažje pridete tako, da se v Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna postavite na vrsto obračuna, ki predstavlja refundirano nadomestilo (npr. na nego). Kliknete na popravi zapis in se postavite na zavihek Izračun. Na razdelku Znesek kliknite na ikono  v polju Šifra formule. Odpre se formula, ki jo uporabljate sedaj za izračun zneska. Tej formuli je potrebno spremeniti Izraz formule.

(šifra formule FZ42 na sliki je iz naše testne baze)

Po kliku na   izberete Popravi zapis ter v polje Izraz formule kopirate to:

MAX(round(R(1)*100)*0,01/R(6)*round(R(30)*60)*0,01;IF(abs(R(2)-R(10))<0,01;round(R(2)*R(3))*0,01;round(R(2)*R(3)*100)*0,0001)*round(R(1)*100)*0,01)

(formula je malenkost spremenjena)

Potrdite.

Ker imate to formulo na vseh refundacijah ZZZS, ste s tem hkrati spremenili izračun na vseh vrstah obračuna.V tem prispevku