Obračun oskrbnine za mesec junij

Pred pričetkom priprav obračuna je potrebno namestiti zadnjo verzijo 2020.08.04

Oskrbnino za mesec junij se pripravi na enak način, kot za mesec maj. Programov ne spreminjamo, kajti še vedno velja pravilo, da če je otrok odsoten, starši ne plačajo nič. Se pravi status programa ostane »Vrtec odprt, brezplačna odsotnost«.
Pred pripravo obračuna lahko spremenimo v šifrantu storitev ime storitve za medmesečno spremembo iz naziva storitve »Vrtec zaprt« v »Medmesečna sprememba« Šifro storitve vidite v nastavitvah OST na zavihku Vrtci.V junijskem obračunu ne bo na obračunu dveh vrstic (oskrbnina in vrtec zaprt), ampak bo za mesec junij samo vrstica za oskrbnino. 
Informativni prikaz zneska odsotnosti se prikazuje, kot do sedaj (ne prikaže realnega zneska odsotnosti zaradi izrednih razmer, ampak prikaže znesek kot je bil prikazan pred izrednimi razmerami).Tudi pri vnosu prisotnosti po otrocih se prikazuje samo ena vrstica za mesec junij, razen pri otrocih, ki imajo poračune. Za mesec junij vpišete število prisotnih dni, če le teh nimate uvoženih iz drugih aplikacij oz. vpisanih v Šifranti / Šifranti vrtci / Pregled odsotnosti. Pri poračunih ni več potrebno ročno popravljati število prisotnih dni za mesec marec (tudi za mesec maj je urejeno, da samo predlaga pravilno število dni – vseeno preverite, da so dnevi pri poračunih pravilno vpisani).

Nekaj posebnosti pri obračunu. 

V primeru, če ste pri prejšnjih obračunih otroku zgrešili vpisati število prisotnih dni za mesece, ki imajo medmesečne spremembe (marec ali maj) je potrebno na otroku pozeleneti zgodovino, da se pravilno prikažejo obe vrstici na vnosu »Prisotnost po otrocih«.

Ravno tako morate pozeleneti zgodovino na otroku od marca naprej, v primeru, ko imate poračun za zdravstvene (oz. ostale) rezervacije za mesec marec

Primer: v primeru, ko delamo poračun za zdravstveno rezervacijo npr. od meseca marca naprej moramo na zgodovini otroka pozeleneti vrstice od 1.3. naprej.To naredimo tako, da odpremo zgodovino od 1.3.2020 pri odločbi dodamo presledek, da program zazna spremembo.Izberemo prepiši podatke odločbe.Na tak način imamo od 1.3. naprej zelene vrstice, program bo pravilno izračunal poračun za zdravstvene rezervacije.V primeru nejasnosti pri poračunu zdravstvene odsotnosti oddajte zahtevek.

Število dni vpisan se v obračunu na »Prisotnost po otrocih« ne da spreminjati. V primeru, da je otrok izpisan med mesecem je potrebno pred pripravo obračuna v šifrantu otrok na otroku vpisati datum izpisa.Vrtci, ki uporabljate fiksno število dni za vse mesece ter imate otroke izpisane pred koncem meseca junija oddajte zahtevek, da uredimo skupaj pravilno število vpisanih dni.

Pri tiskanju izpisov doplačil oskrbnine za občine, pri junijskem obračunu, uporabite izpis »Doplačilo k ceni programa z zneskom staršev« kajti na izpisu »Doplačilo k ceni programa« smo odstranili rdeč znesek: Znesek starša vrtec zaprt.

V tem prispevku