Obračun oskrbnine za mesec januar

Pred pripravo obračuna za mesec januar je potrebno namestiti zadnjo verzijo.

V zadnji verziji smo uredili, da se na računu prikazuje pravilen prikaz odsotnosti ter doplačila oskrbe tudi v primerih medmesečnih sprememb (ko sta dve vrstici na računu za en mesec). Poleg tega je urejeno tudi nemoteno izstavljanje e-računov.

 


Pri obračunu oskrbnine za mesec januar moramo biti pozorni, da vsem otrokom, ki so v programu s statusom »vrtec zaprt« ter pridejo v vrtec 26.1.2021, da jim zamenjamo program na program s statusom »vrtec odprt, brezplačna odsotnost«.  

Zamenjavo programa lahko naredite na dva načina.

Prvič zamenjava z dne 1.1.2021 - v tem primeru, ne bo na računu dveh vrstic (oskrba in medmesečna sprememba). To pomeni, da je lažje delati morebitne poračune. V primeru, da ročno vnašate odsotnosti bo predlagalo število prisotnih dni toliko, kot je delovnih dni v mesecu. Potrebno bo ročno popraviti, koliko dni je bil otrok prisoten).

Drugi način je, da naredite zamenjavo programa na dan 26.1.2021. Na tak način bodo imeli otroci na računu vsaj dve vrstici (oskrba in medmesečna sprememba). V tem primeru bodo imeli otroci na vnosu odsotnosti vpisano 4 dni prisoten in je potrebno popravljati prisotnost samo, če so bili odsotni kak dan po 26.1.2021.

Glede na to, da so nam na ministrstvu sporočili, da ne bo potrebno posebej poročati odsotnosti do 25.1.2021 ter od 26.1.2021 naprej predlagamo, da se naredi sprememba programa na dan 1.1.2021 ter se v primeru, ko ne uvažamo odsotnosti, ročno vpiše število prisotnih dni v mesecu januarju.

Če je bil kak otrok prisoten v vrtcu, v mesecu januarju, že pred 26.1.2021 in še nima programa s statusom "Vrtec odprt, brezplačna odsotnost", mu spremenimo na tak program z dne 1.1.2021.

V primeru, da imate otroke, ki niso bili januarja prisotni v vrtcu in nimajo statusa "Vrtec zaprt" ampak "Vrtec odprt, brezplačna odsotnost" je potrebno tem otrokom vpisati število prisotnih dni 0 ali jim spremeniti program s 1.1.2021 na program s statusom "Vrtec zaprt".

Opozorilo


Pozorni bodite tudi v primeru, da imate kak poračun zaradi spremembe plačilnega razreda za predhodne mesece ter, da otrok te mesece ni bil prisoten v vrtcu. V tem primeru pri staršu ni nobene razlike za plačilo, ker je njegov del plačala občina, ki bo povračilo dobila od Ministrstva.

V takem primeru je potrebno narediti dodaten izpis poračuna za občino tudi s kljukico »Znesek starš vrtec zaprt«.V primeru, da imate storitev za medmesečno spremembo poimenovano drugače kot medmesečna sprememba, jo preimenujte v »Medmesečna sprememba«. Kako je storitev poimenovana, vidite na nastavitvah OST na zavihku »Vrtci«.


V tem prispevku