Obračun oskrbnine za mesec februar

Pred pripravo obračuna za mesec februar bo potrebno namestiti verzijo od 2021_03_002 naprej, ki izide 26.2.2021.

V zadnji verziji smo uredili, da se na izpisu: »Doplačilo k ceni programa« v primeru medmesečnih sprememb znotraj istega programa vidi vsaka medmesečna sprememba posebej - vrstice obarvane zeleno. Seštevek zelenih vrstic je v zgornji črni vrstici. V primeru, da ima otrok znotraj meseca več različnih šifer programov so podatki prikazani za vsako šifro programa posebej.

 

Poleg tega smo uredili, rumeno barvanje vrstic na preglednici »Prisotnost po otrocih«.

Rumena barva nas opozori, da je v poračunu različno število vrstic, kot jih je bilo v obračunu, zato je obvezno potrebno popraviti odsotnosti, da bojo pravilno zapisane.

Primer: Otrok Pet je imel v mesecu januarju zapisani dve vrstici: od 1.1.2021 do 25.1.2021 je bil v programu s statusom »vrtec odprt, brezplačna odsotnost«, od 26.1.2021 do 31.1.2021 pa je bil v programu s statusom »vrtec odprt«. Ker smo dobili naknadno odločbo, da je bil otrok v karanteni od 28.1.2021 mu moramo v februarskem obračunu narediti poračun za mesec januar. V obračunu za mesec februar bo imel v tem primeru tri poračunske vrstice: od 1.1.2021 do 25.1.2021 je bil v programu s statusom »vrtec odprt, brezplačna odsotnost«, od 26.1.2021 do 27.1.2021 je bil v programu s statusom »vrtec odprt«, zaradi karantene ima pa še eno dodatno vrstico od 28.1.2021 do 31.1.2021, v kateri je spet status programa »vrtec odprt, brezplačna odsotnost«. V tem primeru moramo pregledati vse odsotnosti za mesec januar in popraviti npr., da je bil od 28.1.2021 do 31.1.2021 odsoten dva dni.Pri rumeno obarvanih vrsticah se lahko zgodi tudi to, da program v prisotnost ali odsotnost vpiše večje število dni, kot je število dni vpisan. Primer na zgornji sliki Otrok Pet od 1.1.2021 do 25.1.2021 vpisan 16 dni, prisoten 20 dni. To se zgodi v primeru, da je otrok v mesecu januarju imel v prvi vrstici prisotnosti vpisanih 20 dni v poračunu pa to vrstico razdelimo na dve ali več vrstic.

Zato še enkrat opozarjamo, da je izredno pomembno, da preverimo pravilnost zapisanih prisotnosti in odsotnosti na vrsticah, ki so rumeno obarvane.

Kjer je ostalo na poračunu enako število vrstic, kot jih je bilo v preteklih mesecih ne obarva rumenega ozadja, vendar je tudi tu potrebno preveriti, da je pravilno vpisana odsotnost na poračunskih vrsticah.

Navodilo za vrtce, ki so bili v začetku meseca v črni regiji od 9.2.2021 naprej pa v rdeči regiji

Otroci morajo biti od dne, ko niso več v  črni regiji v programu s statusom »vrtec odprt«. To lahko storimo na dva načina, odvisno kateri je primernejši za vas glede na programe, ki jih imate odprte.

Prvi način je, da prenesemo vse otroke v programe, ki imajo status »vrtec odprt« z dne 9.2.2021. Če nimamo odprtih takih programov jih odpremo, nato pa s pripomočkom (Pripomočki/Sprememba programov) vse otroke prenesemo v programe s statusom »vrtec odprt« z dne 9.2.2021.

Drugi način je, da spremenimo na programih (Šifranti/Šifranti vrtci/Programi) status programa na »vrtec odprt« z dne 9.2.2021. Pogoj za to je, da so že vsi otroci v teh programih, ki jim bomo spremenili status na vrtec odprt.

Navodilo za vse regije


Če je otrok v karanteni mu od dne, ko je odsoten spremenite program iz programa s statusom »Vrtec odprt« na program s statusom »Vrtec odprt, brezplačna odsotnost«. Na dan, ko ni več v karanteni mu spet spremenite program v program s statusom »Vrtec odprt«.

V primeru, ko ima otrok navadno odsotnost pa le to samo vpišemo v stolpcu »Odsoten«.

Opozorilo


Pozorni bodite tudi v primeru, da imate kak poračun zaradi spremembe plačilnega razreda za predhodne mesece ter, da otrok te mesece ni bil prisoten v vrtcu. V tem primeru pri staršu ni nobene razlike za plačilo, ker je njegov del plačala občina, ki bo povračilo dobila od Ministrstva.

V takem primeru je potrebno narediti dodaten izpis poračuna za občino tudi s kljukico »Znesek starš vrtec zaprt«.V primeru, da imate storitev za medmesečno spremembo poimenovano drugače kot medmesečna sprememba, jo preimenujte v »Medmesečna sprememba«. Kako je storitev poimenovana, vidite na nastavitvah OST na zavihku »Vrtci«.V tem prispevku