Obračun oskrbnine za mesec april

Glede na to, da so bili vrtci od 1.4.2021 do 9.4.2021 odprti le za nujne primere, obstajata dve varianti, kako masovno spremeniti programe, da bo pravilno obračunalo brezplačno odsotnost od 1.4.2021 do  9.4.2021.

Izberite način, ki je primernejši za vaš vrtec.

Prvi način je, da spremenite status programa, na vseh rednih programih, ki jih uporabljate iz »vrtec odprt« na »vrtec odprt, brezplačna odsotnost«. Ta način je primernejši za vse, ki uvažate odsotnosti iz eAsistenta ter za vse ostale, ki nimate dosti otrok in boste ročno vnašali odsotnosti v »Prisotnost po otrocih«. Če ne uvažate odsotnosti iz eAsistenta boste v tem primeru morali tudi za prvi del meseca vsem otrokom, ki jih ni bilo v vrtcu vnesti odsotnost.


 
Datum spremembe programa na »vrtec odprt, brezplačna odsotnost« izberemo 1.4.2021Nato spremenimo program spet na »vrtec odprt« z dne 12.4.2021.
S tem smo v zgodovini spremenili vsem otrokom v programu, da bodo od 1.4.2021 do 9.4.2021 imeli brezplačno odsotnost, od 12.4.2021 naprej pa se bo pri odsotnosti odbila samo prehrana.

Drugi način je, da spremenite status programa na vseh rednih programih, ki jih uporabljate iz »vrtec odprt« na »vrtec zaprt«. Ta način je primernejši za vse, ki ročno vnašate odsotnosti v »Prisotnost po otrocih« in niste imeli dosti prisotnih otrok v začetku meseca. S tem, ko izberemo status programa vrtec zaprt, bodo imeli vsi otroci v programu za prvi del meseca že avtomatično vpisano odsotnost 7 dni od 1.4.2021 do 9.4.2021.

Vsem otrokom, ki so bili prisotni do 9.4.2021, pa moramo spremeniti šifro programa, tako da bodo imeli v zgodovini od 1.4.2021 naprej program s statusom »vrtec odprt, brezplačna odsotnost«. Od 12.4.2021 naprej pa spet program s statusom »vrtec odprt«.


V tem prispevku