Navodila za delo z minimalnimi zalogami

Minimalne zaloge artiklov določamo v šifrantu Artikli - zaloge.

Ročno polnjenje podatkov

Izberemo artikel ki mu želimo določiti minimalno zalogo.Preko gumba Popravi zapis pridemo do okna, kjer vnašamo minimalne zaloge. Podatek vpisujemo na zavihku Tip skladišča, preko gumba Vnesi zapis.Za enostavno kontrolo minimalne zaloge je dovolj da določimo Tip skladišča in izpolnimo polje Minimalna zaloga.

Polnjenje podatkov preko pripomočka

Če  želimo ažurno obnavljanje podatka o minimalnih zalogah, se lahko poslužimo pripomočka Polnjenje artiklov z minimalnimi zalogami.Ob zagonu pripomočka nas pričaka okno z nastavitvami.

Izbor prometnih podatkov

Na izboru prometnih podatkov se lahko omejimo na obdobje. To lahko izberemo ali glede na število dni od tekočega datuma nazaj oziroma glede na datumsko omejitev od-do. Izbira med tema dvema opcijama je odvisna predvsem od tega ali je naša prodaja ter s tem zaloga sezonskega značaja ali ne. Nižje izberemo še Tip skladišča, katerega promete analiziramo ter Skladišča na katerih te promete spremljamo. V kolikor želimo izvesti polnjenje podatkov v Artikli - zaloge po skladiščih je vnos skladišča obvezenIzberemo tudi Tip prometa, in sicer definiramo ali obdelava zajame le izdaje ali pa izdaje in prenose. V kolikor se izbrano skladišče uporablja tudi kot skladišče iz katerega zagotavljamo zalogo ostalih skladišč je potem smotrno upoštevati tudi prenose iz skladišča.
Kljukici 'Upoštevaj pri izboru artiklov' omejujeta zajem v obdelavo le tistih artiklov, kateri so zajeti v posamezni omejitvi. Torej ali so imeli promet v izbranem obdobju oz. ali so imeli izdajo iz določenega skladišča. V kolikor teh omejitev ni se izberejo artikli iz razdelka Izbor artiklov.

Izbor artiklov  

Tu se lahko omejimo glede na postavljene filtre. Posebnost je le zadnje polje, kjer lahko izberemo ustrezno Dodatno lastnost artikla, označeno Za zaloge. Uporaba te lastnosti po meri pomeni poljubno označevanje artiklov z namenom določanja, spremljanja in analize zalog glede na izbrani sortiman/ponudbo. Kasneje v tabeli lahko to lastnost na artikle tudi vnesemo. V kolikor se ne odločamo spreminjati/določati minimalinih in maksimalnih količin artiklom iz izbranega sortimana, polje pustimo prazno.

Krmiljenje predloga minimalnih in maksimalnih vrednosti

V kolikor kljukice na Zadostnost zaloge ni, se v minimalno zalogo predlaga vsa izdana količina obdobja. V kolikor vzpostavimo kljukico in vnesemo število dni se minimalna zaloga predlaga glede na izračunano povprečno izdajo obdobja pomnoženo z vnesenim številom dni. V kolikor izberemo kljukico iz dni dobavnega roka pa se izračun vrši na dobavni rok vnesen na Artikel – stranke, in sicer za Dobavitelja vnesenega v šifrantu pod zavihkom Zaloge.

Torej v našem primeru pri artiklu SVETILKA 2x26W upošteva dobavni rok 12 dni, saj je izbrani dobavitelj OBI d.o.o.
V kolikor želimo na pregledu videti še neodpremljene količine iz naročil kupcev (vse kar moramo še odpremiti) oziroma še neprejete količine iz naročil dobaviteljem odkljukamo spodnji opciji.Maksimalno zalogo pripomoček predlaga kot faktor k minimalni zalogi. Torej, če želimo postaviti signalno/minimalno zalogo na 15 dni, lahko s faktorjem dosežemo to, da bo maksimalna zaloga npr. s faktorjem 2 postala zaloga, katera v povprečju zadošča za 30 dni poslovanja.  Nastavimo še način zaokroževanja minimalne zaloge. Izberemo lahko med zaokroževanjem navzgor/navzdol ter glede na decimalno mesto zaokrožitve.Gumb Praznjenje minimalnih zalog

Pred zagonom obdelave lahko predhodno postavljene minimalne in maksimalne zaloge izbrišemo preko gumba Praznjenje minimalnih zalog Ta obdelava je potrebna v kolikor želimo določenemu segmentu artiklov z gotovostjo postaviti minimalno in maksimalno zalogo. Pobrišemo ali postavimo na 0 predhodno vnesene podatke, tako, da jih s pripomočkom lahko ponovno vzpostavimo. V filtru najprej postavimo omejitve za katere artikle in skladišče čistimo zapise. Ob kliku na gumb Nadaljuj se nam prikaže tabela artiklov katerim bomo čistili zapise ter ob potrditvi na gumb 'Potrdi' to tudi izvedemo.Zagon predloga polnjenja artiklov z minimalnimi zalogami

Ob vnosu predhodno opisanih nastavitev z gumbom 'Nadaljuj' zaženemo predlog polnjenja artiklov z minimalnimi zalogami. Pred nami se pojavi tabela s predlaganimi minimalnimi in maksimalnimi zalogami artiklov, ki jih lahko tudi popravimo. V tabeli imamo še statistične podatke prometa omejenega obdobja. Poleg razumljivih stolpcev se nahajajo še podatki o Koeficientu obračanja izbranega obdobja in leta. Koeficient obračanja se računa na način: povprečna zaloga artikla na dan / količinski promet v obdobju. V prevodu to lahko tolmačimo kot število dni v katerih prodamo povprečno zalogo artikla. Seveda to velja za artikle katerih prodaja je redna. Za ostale je to le statističen podatek preteklega obdobja. Minimalna količina se predlaga glede na izračun: Povprečna izdaja obdobja * Število dni Zadostnosti zaloge. Tako z nastavitvijo npr. števila dni zaloge 30 dni planiramo minimalno zalogo ob povprečni izdaji za to isto število dni. Nastavitev maksimalne zaloge pa je s faktorjem povečana minimalna zaloga.

Nad poljem rezultatov se nahaja filter s katerim se lahko omejimo glede na nastavljene parametre. S tem dosežemo zoženje nabora artiklov v obdelavi saj se na gumb Napolni minimalno zalogo ta izvede le za artikle trenutno vidne v seznamu.

Obdelavo lahko večkrat ponovimo za različne segmente artiklov ter na tak način zgradimo razvejan vnos minimalnih in maksimalnih količin zaloge za posamezno skladišče oz. tip skladišča.

V podatke na šifrantu Artikli - zaloge se na zavihek Skladišča izpiše želen podatek, v kolikor smo se omejili na skladišče.Če se ne omejimo na skladišče ampak samo na tip skladišča, se to izpiše na zavihku Tip skladišča tako kot je prikazano na spodnji sliki. Z desnim klikom na vrstici imen stolpcev pridemo do dodatnih obdelav tabele.Ena od teh je Vpis poljubne količine v minimalno zalogo, ki ta podatek pripiše na vse artikle v tabeli ter s faktorjem povečane maksimalne zaloge. Funkcionalnost je primerna za masovno označevanje artiklov brez ali s pomanjkljivimi podatki preteklega obdobja.Lastnost po meri predstavlja poseben segment artikla kot na primer osnovni aranžma prodaje. Te lastnosti po meri lahko na artikel dodamo ali pa odvzamemo.

Tu imamo tudi opcijo pregleda prometa artikla v grafičnem načinu. Izbiramo lahko med količinskim ali pa vrednostnim prikazom.

Izpis Manjkajoči artikli

Na osnovi podatka o določeni minimalni zalogi in trenutni zalogi v skladišču lahko dobimo podatek o vseh artiklih, ki imajo zalogo, ki je manjša od minimalne želene zaloge. Podatki so dostopni preko izpisa Manjkajoči artikli.

Izberemo gumb Preglednica ali Predogled. 

V tem prispevku