Nastavitev obrokov pred namestitvijo nove verzije OST

Zaradi prenosa iz modula KRJ na nov modul KUH je potrebno v modulu OST, pred namestitvijo nove verzije, v šifrantu storitev preverit stolpec Oznaka obroka. To morate preveriti vsi, ki uporabljate evidentiranje obrokov v modulu OST.Storitev za malice mora imeti pod Oznaka obroka številko 2, prav tako vse storitve, ki jih uporabljate za kosila (veliko, malo itd.) morajo imeti v stolpcu Oznaka obroka številko 3.

Nato preglejte, da imate pravilno poimenovane obroke. 
Z dvoklikom na storitev, v spodnjem delu nastavitvenega okna najdemo Oznaka obroka, kot je prikazano na sliki.S klikom na tri pikice se nam odpre okno s šifro in nazivom obroka.
Zaradi pravilnosti prenosa modula KRJ v KUH, se morate prepričati, da imate nazive obrokov pravilno poimenovane. Pomembna je pravilnost vpisanega naziva pod številko 2 in pod številko 3. Če imate pod šifro obroka 2 poimenovano npr. MALICA, jo preimenujte v DOPOLDANSKA MALICA. Pod šifro obroka 3 pa mora biti naziv KOSILO

POZOR: naziv preimenujete samo, če trenutni naziv odgovarja nazivu obroka na sliki. Primer če imate pod šifro obroka 2, pod naziv obroka vpisano samo malica, to lahko preimenujete v dopoldansko malico, nikakor pa obrok ne smete preimenovati, če imate denimo pod št. 2 vneseno kosilo in bi sedaj ta naziv preimenovali v popoldansko malico. 

V primeru nejasnosti oddajte zahtevek.

Po namestitvi nove verzije preverite, če so v neposrednem vnosu subvencionirani obroki pravilno zapisani (poševno) ter, da so koriščeni obroki obarvani druge barve.

Poleg tega preverite še na samem obračunu, če imajo otroci pravilno upoštevane subvencije. Najlažje boste preverili tako, da preverite enega otroka, ki ima subvencijo malice in kosila ter je prevzel vse obroke. Za tega otroka preverite če ima na obračunu pravilen znesek doplačila subvencije.

V tem prispevku