Namestitev namenskega digitalnega potrdila

Davčno potrjevanje računov

Namensko digitalno potrdilo pridobite po navodilih FURSa in si ga odložite na sebi vidno mesto npr.: na USB ključek, namizje ali v določeno mapo. Ko je datoteka odločena na omenjenem področju, namestitev izvajate preko programa iCenter

POMEMBNO: Namestitev se izvaja na vsaki delovni postaji (računalniku), kjer se vnaša oz. izstavlja izdane račune! To pomeni, da postopek izvajamo na vsaki delovni postaji ločeno.
Pridobljeno digitalno potrdilo je lahko enoV primeru, da imate več uporabnikov (ko v iCentru izbirate med več podjetji) je potrebno za vsakega uporabnika namestiti svoje namensko digitalno potrdilo.
Digitalno potrdilo se namešča na uporabnika v katerem se trenutno nahajamo.

Postopek nameščanja:
Vstopimo v iCenter na izbranega uporabnika in na bližnjicah izberemo Šifranti ter nato Poslovni prostori.Odpre se okno, ki je razdeljeno na dva dela:

 • Zgornji del – kjer izpolnimo splošne podatke in jih ločeno potrdimo  
 • Spodnji del – tabela, kjer imamo vnos/urejanje poslovnih prostorov

Splošni del za pristop k davčnemu potrjevanju
Izpolniti moramo vsa polja: 

 • Davčno potrjevanje računov – s to kljukico omogočimo komunikacjo s FURS strežnikom 
 • Davčna številka – davčna št. pravne osebe, zavezanca, ki izdaja račune. 
 • Naslov (URL) za povezovanje na IS FURS – glede na veljavno licenco iCenter se samodejno izpolnijo pravi naslovi. Pravi naslov je: https://blagajne.fu.gov.si:9003/v1/cash_registers . 
 • Certifikat – področje prikaza znakov prstnega odtisa certifikata. Vnos omogočen preko pripomočka dostopnega na gumb , ki samodejno prenese znake prstnega odtisa.Vnos certifikata:

Ko vstopimo na gumb  se odpre okno:Kjer na  vstopimo v raziskovalec in določim ime datoteke/certifikata, ki smo ga prevzeli s spletne strani MJU po navodilih FURSa.
Geslo – vpišemo geslo za naš certifikat.

Nadaljujemo na gumb: Instaliraj certifikat , ki namesti certifikat na računalnik. V primeru, da bi že namestili certifikat, je ta postopek nepotreben in se samo prebere prstni odtis.
Posebnosti pri nameščanju:

 • Lahko se med nameščanjem pojavijo določena opozorila, primer: 

 • Obstaja možnost, da ste v Win okolje prijavljeni z omejenimi pravicami in tega ne bi mogli izvesti. V tem primeru se obrnete na vaše skrbnike sistema. 
 • Ko se povezujete na oddaljeno namizje, je potrebno vedeti, da se certifikat ne namešča na računalnik, kjer sedite ampak na računalnik na katerega se povezujete.Prikaže se nam Prstni odtis, ki predstavlja nabor znakov in z gumbom Zapri  se ta nabor prenese samodejno v polje Certifikat. V primeru težav, lahko ta nabor znakov vnesete tudi ročno a je potrebno paziti, da se ne naredi napake.

Tako izpolnjen splošni del potrdimoPostopek izvajamo na vseh mestih kjer teče iCenter – poudarjam tudi na off-line.

POMEMBNO
In potrdimo obvestilo, ker ko to naredimo povratka več ni.Kljukica postane siva.

Priporočamo, da se okno zapre pred vnosom/urejanjem spodnjega del, kjer so poslovni prostori.

Izjeme:
Le redki imate postavitev iCentra na način, da je en isti uporabnik/pravna oseba voden na več različnih uporabnikih zaradi potreb po ločenem poslovanju mogoče preglednosti itd.. V teh primerih je potrebno davčno potrjevanje navest na isto davčno številko na vseh uporabnikih.

Morebitne težave:

 1. Neprimerna dovoljenja oz. odprtje porta
  Ko želite prijavit poslovni prostor ali potrjevati račune in se pojavi opozorilo

  cid:image003.png@01D12EAE.F2E4C080

  je težava lahko na strani varnosti dostopa do spletne strani. V kolikor nimate dostopa do spletne strani je potrebno npr. odpreti port 9003, da imate dostop do spletne strani.

 2. Previsoka varnost oz. neprimerno nameščeno namensko digitalno potrdilo
  Za primere, ko se na delovni postaji ob vsakem ponovnem zagonu operacijskega sistema pojavi okno za vpis gesla


  namenskega digitalnega potrdila (oz. celo 2x) je potrebno obvestiti lastne informatike.

 3. Ni nameščeno namensko digitalno potrdilo
  V primerih, ko na delovni postaji ni nameščeno namensko digitalno potrdilo in izstavljate račune, ki bi morali biti davčno potrjeni vas program opozarja:  Namestite potrebno digitalno potrdilo.

  *** Navodila pripravljena z različico iCentra 2018.10.000, z naslednjimi dopolnitvami programa se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: http://help.icenter.si/sl/zgodovina-razlicic in http://podpora.saop.si/ .
V tem prispevku