Najnižja osnova za plačilo prispevkov za izplačila od 1.8.2021 dalje

V skladu z 28. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 - ZDUOP se ne glede na četrti odstavek 144. člena in drugi odstavek 152. člena ZPIZ-2 najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače za plače in nadomestila plače, izplačane za mesece od 1. 7.  do 31. 12. 2021, določi v višini minimalne plače, ki za leto 2021 znaša 1.024,24 EUR.


V Nastavitvah obračuna plače, ki bo izplačana po 1.8.2021 (plača za mesec julij 2021), morate v polju Najnižja osnova za plačilo prispevkov spremeniti znesek.


 


V primeru, da ste podatke (ure) v obračun plače že vnašali, morate po vpisu novega zneska osnove ponovno zagnati obdelavo Obračunaj vse.

V tem prispevku