Modularni prikaz

Ob tej izbiri se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

 • Tip prikaza – tu se nam ponudi izbira Sestavnica in Pripadnost. Če je izbrana možnost Sestavnica se izpiše sestavnica za izbrani artikel. Če izberemo možnost Pripadnost pa se prikaže h katerim artiklom pripada izbrani artikel, kot njegova sestavina.
 • Prikaz alternativ – v kolikor je opcija izbrana (kljukica) potem se na izpisu sestavnice na papir prikažejo tudi alternative sestavine (opcijo se lahko izbere samo v primeru tipa prikaza »sestavnica«.
 • Šifra artikla od do – vpišemo oziroma izberemo šifre artiklov za katere bi se izpisali podatki.
 • Skupina artikla od do – vpišemo oziroma izberemo šifre skupine artikla za katere bi se izpisali podatki.
 • Klasifikacija od do – vpišemo oziroma izberemo šifre klasifikacije za katere bi se izpisali podatki.
 • Oddelek od do – vpišemo oziroma izberemo šifre oddelkov za katere bi se izpisali podatki.
 • Proizvajalec od do – vpišemo oziroma izberemo šifre proizvajalcev za katere bi se izpisali podatki.
 • Datum veljavnosti – vnesemo želeni datum, izpisale se bodo le sestavnice, ki so bile veljavne na vneseni dan.
 • Samo aktivni artikli – v kolikor je ta opcija vklopljena se izpišejo samo sestavnice aktivnih nadrejenih artiklov (izdelkov).
 • Samo aktivne sestavine – v kolikor je ta opcija vklopljena se v setavnicah izpišejo le podatki aktivnih podrejenih artiklov (sestavin).
 • Prikaži opombe – izberemo ali se bodo tiskale opombe sestavin ali ne.
 • Uredi po - izbira je možna med: Šifri, Nazivu, Skupini in Klasifikaciji. Glede na izbiro se potem sortirajo podatki na izpisu.
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
 • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

 

V spodnjem delu okna je tudi gumb Preglednica (Alt+P), ki ob aktiviranju odpre preglednico sestavnica, kjer so vidne sestavnice, ki ustrezajo izbirnim kriterijem nastavitve izpisa.

Želeno sestavnico (ali pripadnost) pogledamo preko ukaza Naprej.

 

Po izbiri gumba Tiskaj ali ukaza Predogled se po vnosu želenih izbirnih podatkov izpiše naslednja lista, kjer so razvidni podatki modularne sestavnice:


V tem prispevku