Minimalna plača ter Razlika do minimalne plače od 1. 1. 2020 – Gospodarstvo

Sprememba Zakona o minimalni plači (ZMinP-B) je bila objavljena že konec leta 2018 v Uradnem listu RS, št. 83/2018 z dne 24.12.2018. Spremenjena definicija minimalne plače se začne uporabljati s 1. 1. 2020.

V Zakonu o minimalni plači se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
Dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, se ne vštevajo v minimalno plačo.

Svetujemo, da si spremembe, ki so v nadaljevanju podrobno napisane, uredite po zaključku plače za mesec december 2019 oz. ko odprete obračun plače za mesec januar 2020.

Opozorilo – Prikazani nazivi in šifre Vrst obračuna v navodilu se z vašimi lahko razlikujejo. Prikazane slike so pomembne za lažji prikaz potrebnih dopolnitev.

Nov znesek minimalne plače s 1. 1. 2020

Nov bruto znesek minimalne plače, veljavne s 1. 1. 2020 znaša 940,58 EUR.

Najnižja osnova za plačilo prispevkov znaša 975,30 EUR (znesek je veljal že za plačo za mesec december 2019, izplačano v januarju 2020).

Kaj je potrebno v nastavitvah plač spremeniti, da boste zaposlenim pravilno obračunali razliko do minimalne plače

 1. Pomembna nastavitev za vse tiste uporabnike, kateri izvajate obračun nadomestil (dopustov in praznikov) po enaki urni postavki, kot redno delo (npr. nastavitve pri večini računovodskih servisov, enostavnejši sistemi obračuna plač,…)

  Tisti, ki nadomestila za praznike in dopuste obračunavate po enaki urni postavki, kot redno delo, morate ustrezno urediti mesečni seštevek za izračun razlike do minimalne plače, kjer so definirani zneski. V Nastavitvah programa za Obračun plač kliknete na (ikona spodaj) ter se postavite na zavihek Ostali obračunski podatki. Na razdelku Izplačilo razlik do minimalne plače v polju Mesečni seštevek za omejitev zneskov kliknete na ikono.  Nato kliknite na Vsi zapisi ter Popravi zapis.  Odpre se vsebina mesečnega seštevka za izračun ZNESKOV za razliko do minimalne plače. V tem seštevku so bili do sedaj označeni v polju Seštevanje s kljukico tudi vsi dodatki. S 1. 1. 2020 pa je potrebno te dodatke iz mesečnega seštevka ostraniti.


   (na sliki je prikazan primer nastavitev mesečnega seštevka, ki je veljala do sedaj)

  To storite tako, da s klikom na polje v stolpcu Seštevanje pri vseh dodatkih izklopite kljukico in spremembo Potrdite. Po spremembi morate imeti kljukice samo na vrstah obračuna, ki gredo v fond in niso boleznine (redno delo, dopusti, prazniki in ostale odsotnosti, ki niso boleznine).


  (na sliki je prikazan primer nastavitev mesečnega seštevka, ki velja s 1. 1. 2020)

  Nastavitve za obračun razlike do minimalne plače so tako urejene. Ob izvedbi funkcije Izplačilo razlik do minimalne plače v neposrednem vnosu v obračunu plač, bo program zaposlenemu dodal razliko do minimalne plače brez upoštevanja vseh njegovih dodatkov.

 2. Obračun nadomestil (dopustov in praznikov) na podlagi povprečne urne postavke – tekočega ali preteklih mesecev

  Tisti, ki nadomestila za praznike in dopuste obračunavate po urni postavki, ki vključuje tudi dodatke (povprečje tekočega ali preteklih mesecev), morate ustrezno urediti dva mesečna seštevka – tako tistega, kjer so definirane ure, kot tistega za znesek. V Nastavitvah programa za Obračun plač kliknete na (ikona spodaj) ter se postavite na zavihek Ostali obračunski podatki.
  1. Na razdelku Izplačilo razlik do minimalne plače v polju Mesečni seštevek za omejitev ur kliknete na ikono.   Nato kliknite na Vsi zapisi ter Popravi zapis. Odpre se vsebina mesečnega seštevka za izračun UR za razliko do minimalne plače. V tem seštevku so bile do sedaj označene vse vrste obračuna, pri katerih gredo ure v fond ur in niso boleznine. S 1. 1. 2020 pa morate imeti v tem mesečnem seštevku samo ure rednega dela in vrsto obračuna Koriščenje ur, če to uporabljate v obračunu. Pri vseh ostalih vrstah obračuna odstranite kljukico v stolpcu Seštevanje. Spremembe Potrdite.  2. Na razdelku Izplačilo razlik do minimalne plače v polju Mesečni seštevek za omejitev zneskov kliknete na ikono .   Nato kliknite na Vsi zapisi ter Popravi zapis.   Odpre se vsebina mesečnega seštevka za izračun ZNESKOV za razliko do minimalne plače. V tem seštevku so bile do sedaj označene vse vrste obračuna, pri katerih gredo ure v fond ur in niso boleznine ter vsi dodatki, ki so se seštevali v izplačilo razlike do minimalne plače. S 1. 1. 2020 pa morate imeti v tem mesečnem seštevku samo znesek rednega dela in vrsto obračuna Koriščenje ur, če to uporabljate v obračunu. Pri vseh ostalih vrstah obračuna odstranite kljukico v stolpcu Seštevanje. Spremembe Potrdite.  3. Dopolnite mesečni seštevek za izračun zneskov za obračun nadomestil

   Preveriti je potrebno tudi mesečni seštevek za izračun nadomestil. V Šifranti…Sistem obračuna…Mesečni seštevki se postavite na seštevek, ki pri vas predstavlja osnovo za nadomestila – ZNESEK. Kliknite na ikono za popravi zapis.


   (prikazan mesečni seštevek 014 je na sliki testen. Pri vas je potrebno izbrati seštevek, ki predstavlja osnovo za nadomestila – znesek)

   V mesečnem seštevku preverite, če imate s kljukico v stolpcu Seštevanje označeno vrsto obračuna Razlika do minimalne plače. Če ja, spremembe mesečnega seštevka niso potrebne. Če nimate, morate vrstico označiti s kljukico in spremembo Potrditi.  4. Ponovni preračun mesečnega seštevka za nadomestila, če imate nadomestila obračunana na podlagi povprečij preteklih mesecev.

   Mesečni seštevek za izračun nadomestil morate ponovno preračunati, če v njem do sedaj niste imeli označene postavke Razlika do minimalne plače (če se jo imeli, postopek iz te točke ni potreben).

   Ponovni preračun izvedete tako, da se postavite na ta mesečni seštevek in kliknete na .   Vnesete podatke o obračunih, za katere je potrebno ponovno izvesti preračun:
   a.) Nadomestila obračunavate na podlagi povprečja preteklega meseca (1 mesec nazaj)
   Podatke izpolnite tako, kot je prikazano na sliki spodaj in kliknete na Potrdi. Izvede se postopek preračuna.   b.) Nadomestila obračunavate na podlagi povprečij preteklih treh mesecev

   Podatke izpolnite tako, kot je prikazano na sliki spodaj in kliknete na Potrdi. Izvede se postopek preračuna.   Nastavitve za obračun razlike do minimalne plače so tako urejene. Ob izvedbi funkcije Izplačilo razlik do minimalne plače v neposrednem vnosu v obračunu plač bo program zaposlenemu dodal razliko do minimalne plače brez upoštevanja vseh njegovih dodatkov.

   Primer 1:
   Izračunana razlika do minimalne plače veljavne pred 1. 1. 2020 (ob upoštevanju zneska minimalne plače = 886,63 EUR)   Primer 2:
   Izračunana razlika do minimalne plače veljavne od 1. 1. 2020 (ob upoštevanju zneska minimalne plače = 940,58 EUR)

V tem prispevku