Masovno odjavljanje obrokov za otroke v karanteni

Vse otroke, ki so bili v karanteni, lahko enostavno odjavimo po spodaj opisanem postopku.

Izberemo Evidentiranje obrokov -> Neposredni vnos



Za sistem brez evidence sprememb (večinoma osnovne šole) izberemo mesec oktober, od datuma: 19.10.2020 ter pri skupini kliknemo na , da izberemo vse razrede od 6. do 9. razreda.



V tabeli z desnim klikom izberemo »Označi vse«

 
Postavimo se v isto celico, kjer smo prej dali desni klik ter z desnim klikom izberemo »Pravočasna odjava (vpiši 0)«



Nato še potrdimo, da se spremembe vpišejo.

Za sistem z evidenco sprememb (večinoma srednje šole) izberemo mesec oktober, od datuma: 19.10.2020 ter pri skupini kliknemo na , da izberemo vse razrede srednje šole, oz. pustimo pri skupini polje prazno, to pomeni, da bomo vse (tudi zunanje in učitelje) odjavili od prehrane.



V tabeli z desnim klikom izberemo »Označi vse vrstice«



Postavimo se v isto celico, kjer smo prej dali desni klik ter z desnim klikom izberemo »Brisanje prijave«



Nato še potrdimo, da se spremembe vpišejo.

V tem prispevku