Kontrola podatkov v registru OS in DI

Usklajena analitična evidenca osnovnih sredstev in DI z glavno knjigoKontrola registra osnovnih sredstev in sprememb v registru znotraj enega leta


Izpišemo si register (Zbirno po Kontih) na dan 1.1., prištejemo vse nove nabave, prištejemo ali odštejemo vse SV, odštejemo Izločitve, rezultat ki ga dobimo je stanje na 31.12., ki mora biti usklajeno z Glavno knjigo.


Kontrola amortizacije znotraj OSD


Če amortizacija v posrednem knjiženju (ali na izpisu obračuna amortizacije) ni usklajena z amortizacijo v registru – to pomeni, da je bilo ročno kaj brisano na posameznih osnovnih sredstvih – to kontrolo lahko naredimo v samem OSD.


Izpišemo si obračun amortizacije in ga primerjamo z dnevnikom Sprememb za tip spremembe AM (Če imamo tudi amortizacijo Okrepitve ali Oslabitve je potrebno preveriti še Tipe AK in AS).V tem prispevku