Kontrola amortizacijskih stopenj

Pripomoček Kontrola amortizacijskih stopenj se nahaja v Pripomočkih programa Osnovna sredstva in drobni inventar. 

Program nam v preglednici prikaže, kje se odstotek, zapisan v spremembah osnovnega sredstva, razlikuje od odstotka, ki je zapisan v amortizacijski skupini.Podatke prikaže v preglednici.Na zgornjem primeru vidimo, da imamo na spremembah zapisan odstotek 15, v amortizacijski skupini, ki jo imamo na sredstvu pa 8 %. Šifre je potrebno preveriti in ustrezno popraviti.


V tem prispevku