Javni sektor - Vnos vrste obračuna čakanje na delo – G088 – NOVO NAVODILO Z DNE 22. 4. 2020

Zaposleni ima za čas čakanja na delo doma pravico do nadomestila plače in sicer v višini 80 % od višine njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev. Nov Zakon o interventnih ukrepih (ZIUZEOP), pa narekuje, da to nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne bruto plače.

Je pa na osnovi Zakona o interventnih ukrepih izločena primerjava na to, da zaposleni lahko dobi višji znesek, če je tako določeno v kolektivni pogodbi (to se v glavnem nanaša na KP za kulturne dejavnosti, ki določa 85 % nadomestila za čakanja – to za čas veljavnosti Zakona o interventnih ukrepih ne velja).

Vnos vrste obračuna

Vsi, ki si vrste obračuna za Čakanje na delo doma še niste dodali, si jo dodate po tem navodilu – vsa dosedanja navodila niso več aktualna!

Na osnovnem meniju v programu za Obračun plač izberete…Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna poiščete vrste obračuna pod grupo G (v podatek šifra vrste obračuna vpišemo črko G in pritisnemo Enter oz. lupo).

Novo vrsto za obračun dodate na prvo prosto šifro od G61 dalje. Svetujemo vam, da se postavite na eno obstoječo šifro npr. G03 in kliknete na ikono Vnesi zapis iz .V podatek Šifra vrste obračuna vpišete prvo prosto šifro od G61 naprej – v našem primeru je to kar G63, vpišete naziv, ki se bo izpisal na obračunskem listu.

Na prvem zavihku Splošno dopolnite podatke kot je prikazano na spodnji sliki. Pazite pri grupi za M4 – po navodilu FURS-a mora biti to poročano v M01, kar pomeni, da tu izberete R-redno delo.Postavite se še na zavihek Izračun.

Kot je označeno, izpolnite vse podatke, ki so označene v okvirjih.V razdelku Na enoto v polju Izračun izberite Formula ter v polju Šifra formule kliknite na. Odpre se šifrant formul. Kliknite na stolpec Šifra ter v iskalno polje vpišite JN ter nato na lupo. Preverite, katera je prva prosta šifra formule v skupini JN.


(podatki na sliki so testni)

Ko dobite prvo prosto šifro, kliknete na ikono za Vnesi zapis.V polje Šifra formule vnesite prvo prosto šifro. V polje izraz formule pa natanko tak izraz, kot je na sliki:
NADP(3).

Potrdite vnos ter formulo izberite.V razdelku Odstotek izberite Izračun Konstanta. V polje Konstanta pa vpišite višino nadomestila, ki na osnovi vaše Kolektivne pogodbe priprava zaposlenim za čakanje na delo – vpišite 80

V razdelku Znesek izberete Izračun Formula. S klikom na se odpre šifrant formul.Kliknite na stolpec Šifra ter v iskalno polje vpišite JZ ter nato na lupo. Preverite, katera je prva prosta šifra formule v skupini JZ.


(podatki na sliki so testni)

Ko dobite prvo prosto šifro, kliknete na ikono za Vnesi zapis.V polje Šifra formule vnesite prvo prosto šifro. V polje izraz formule pa natanko tak izraz, kot je na sliki. Svetujemo, da ga kopirate od tu:

if(R(0)*R(2)*R(3)/100>=R(30)/PMDO(0)*R(0);(R(0)*R(2)*R(3)/100);R(30)/PMDO(0)*R(0))

S tem izrazom bo program pri izračunu zneska za čakanje na delo primerjal povprečje preteklih treh mesecev z zneskom minimalne plače. Potrdite vnos ter formulo izberite.

Potrdite nastavitve.

Po potrebi potrdite še kopiranje nastavitev kontiranja, v nasprotnem primeru si na vneseni novi vrsti vnesete kontiranje na lasten način.

Tako vneseno vrsto obračuna uporabite v obračunu plače v Posrednem oz. Neposrednem vnosuV primeru, da boste to vrsto dodajali zaposlenim, ki so razporejeni na več delovnih mest, morate to dodati v Posrednem vnosu ter nato podatke prenesti v Neposredni vnos.

Kako lahko preverite izračunano urno postavko, ki predstavlja povprečje preteklih treh mesecev?

Urna postavka se izračuna iz treh preteklih plač (pri plači za marec so to plače za februar 2020, januar 2020 in december 2019) in sicer iz podatka Z120 na obračunskem listu in števila normiranih ur v obračunu zaposlenega za posamezno delovno mesto.Za kontrolo lahko najprej seštejete vse tri zneske iz obračunskih listov v podatku Z120, nato seštejete normirane ure (skupne, brez morebitnih nadur) ter dobljen znesek delite z dobljenimi urami.

V tem prispevku