JAVNI SEKTOR - Obračun čakanja na delo ter nadomestila za višjo silo od 1. 5. 2020 dalje POPRAVITE FORMULO ZA IZRAČUN ZNESKA!!!

Zaposleni ima za čas čakanja na delo doma pravico do nadomestila plače in sicer v višini 80 odstotkov od višine njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev. Nov Zakon o interventnih ukrepih (ZIUZEOP), pa narekuje, da to nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne bruto plače. Ta določba se za javni sektor uporablja od 1. 5. 2020 dalje (plača za mesec maj 2020). Že izplačana nadomestila, ki so bila nižja od minimalne plače, je potrebno od 13. 3. 2020 dalje poračunati.

To pomeni, da si morate zaradi tega na vrsti obračuna za Čakanje na delo in Nadomestilo za višjo silo samo spremeniti formulo pri Znesku.

Iz polja Šifra formule brišite šifro, ki je bila tam sedaj izbrana ter kliknite na. Odpre se šifrant formul.


(Šifra formule JZ64 na sliki je samo za prikaz, vsak mora imeti izbrano svojo šifro formule, pomembno je, da je izraz formule tak, kot je na sliki)

V primeru, da ste si po naših predhodnih navodilih že vnesli formulo, ki primerja izračun z zneskom minimalne plače, to formulo samo poiščete v šifrantu formul in jo izberete. Pravilna formula mora vsebovati izraz:

if(R(0)*R(2)*R(3)/100>=R(30)/PMDO(0)*R(0);(R(0)*R(2)*R(3)/100);R(30)/PMDO(0)*R(0))

Če pa si prejšnji mesec te formule še niste dodali, naredite to na naslednji način:

V razdelku Znesek kliknite na ikono. Odpre se šifrant formul. Kliknite na stolpec Šifra ter v iskalno polje vpišite JZ ter nato na lupo. Preverite, katera je prva prosta šifra formule v skupini JZ.


(podatki na sliki so testni)

Ko dobite prvo prosto šifro, kliknete na ikono za Vnesi zapis.V polje Šifra formule vnesite prvo prosto šifro. V polje izraz formule pa natanko tak izraz, kot je na sliki. Svetujemo, da ga kopirate od tu:

if(R(0)*R(2)*R(3)/100>=R(30)/PMDO(0)*R(0);(R(0)*R(2)*R(3)/100);R(30)/PMDO(0)*R(0))

S tem izrazom bo program pri izračunu zneska za čakanje na delo primerjal povprečje preteklih treh mesecev z zneskom minimalne plače. Potrdite vnos ter formulo izberite. 

Potrdite nastavitve.


(Podatki o ostalih formulah so na sliki testni)

To formulo za znesek vpišite tudi na vrsto obračuna za Nadomestilo za višjo silo.

V tem prispevku