Javni sektor - Čakanje na delo doma_KP VIZ, KP ZSVS - NOVO NAVODILO 2. 4. 2020

Po zadnjem obvestilu MJU je potrebno pri izračunu čakanja na delo sicer upoštevati določila kolektivnih pogodb, vendar pa je pri tem potrebno pri izračunu upoštevati, kar je za delavca ugodnejše (ZDR-1 ali kolektivna pogodba). Vsekakor je v veliki večini primerov za delavca ugodnejši izračun na podlagi ZDR-1, ki predpisuje izračun nadomestila na podlagi povprečja preteklih treh mesecev.

To navodilo velja za naslednje kolektivne pogodbe: 

  • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS 
  • Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
  • Druge kolektivne pogodbe, ki imajo za čakanje določen izračun iz osnovne plače povečane za dodatek za delovno dobo v višini 80 %.

1. Čakanje na delo – šolstvo, zdravstvo, sociala

a.) Vsi, ki ste si vrsto obračuna za Čakanje na delo doma že dodali po predhodnih navodilih

Vsi, ki plače izračunavate na podlagi kolektivnih pogodb, kjer je za čakanje na delo določeno, da se urna postavka računa na podlagi osnovne plače, povečane za dodatek za delovno dobo in ste si v sistem obračuna že vnesli vrsto obračuna za čakanje na delo po naših predhodnih obvestilih, si morate, zaradi primerjave izračuna na povprečje preteklih treh mesecev, dopolniti nastavitve na vrsti obračuna.

To storite v Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna
Postavite se na šifro za Čakanje na delo, kliknite na ikono za Popravi zapis in se postavite na zavihek Izračun.

V razdelku Primerjava boste dodali novo formulo. V primeru, da imate že sedaj vneseno kakšno šifro formule v tem polju, jo iz polja brišite (lahko je tu ostala, ko ste kopirali vrsto obračuna). S klikom nase odpre šifrant formul.Kliknite na stolpec Šifra ter v iskalno polje vpišite JN ter nato na lupo. Preverite, katera je prva prosta šifra formule v skupini JN.


(podatki na sliki so testni)

Ko dobite prvo prosto šifro, kliknete na ikono za Vnesi zapis. V polje Šifra formule vnesite prvo prosto šifro. V polje izraz formule pa natanko tak izraz, kot je na sliki:
NADP(3)

To je funkcija, ki za zaposlenega izračuna povprečje preteklih treh plač. Potrdite vnos ter formulo izberite.

OBVEZNO pod šifro formule v polju Vzame višjo – nižjo izberite Višja.

Na ta način bo program pri izračunu urne postavke med sabo primerjal urno postavko, ki je izračunana na osnovi Kolektivne pogodbe ter urno postavko, ki je izračunana na osnovi ZDR-1 ter vzel višjo, torej tisto, ki je za delavca ugodnejša.Ostali podatki na vrsti obračuna ostanejo taki, kot ste jih vnesli predhodno. Potrdite nastavitve.

Po dopolnitvi nastavitev na vrsti obračuna v obračunu plač izvedete obdelavo Obračunaj vse. Preračunale se bodo nove vrednosti za Čakanje na delo. Na ostale obračunane podatke to ne vpliva. Prav tako ta nov izračun ne vpliva na postavko A02 – Razlika do minimalne plače, saj se na postavko za Čakanje razlika ne doda in je pravilna taka, kot jo je program izračunal pred to spremembo.

Kako lahko preverite izračunano urno postavko, ki predstavlja povprečje preteklih treh mesecev?

Urna postavka se izračuna iz treh preteklih plač (pri plači za marec so to plače za februar 2020, januar 2020 in december 2019) in sicer iz podatka Z120 na obračunskem listu in števila normiranih ur v obračunu zaposlenega za posamezno delovno mesto.Za kontrolo lahko najprej seštejete vse tri zneske iz obračunskih listov v podatku Z120, nato seštejete normirane ure (skupne, brez morebitnih nadur) ter dobljen znesek delite z dobljenimi urami.

b.) Vsi, ki si vrste obračuna za Čakanje na delo doma še niste dodali, si jo dodate po tem navodilu

Na osnovnem meniju v programu za Obračun plač izberete…Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna poiščete vrste obračuna pod grupo G (v podatek šifra vrste obračuna vpišemo črko G in pritisnemo Enter oz. lupo).

Novo vrsto za obračun dodate na prvo prosto šifro od G61 dalje. Svetujemo vam, da se postavite na eno obstoječo šifro npr. G03 in kliknete na ikono Vnesi zapis iz.V podatek Šifra vrste obračuna vpišete prvo prosto šifro od G61 naprej – v našem primeru je to kar G63, vpišete naziv, ki se bo izpisal na obračunskem listu.

Na prvem zavihku Splošno dopolnite podatke, kot je prikazano na spodnji sliki. Pazite pri grupi za M4 – po navodilu FURS-a mora biti to poročano v M01, kar pomeni, da tu izberete R-redno delo.Postavite se še na zavihek Izračun.

Kot je označeno, izpolnite vse podatke, ki so označene v okvirjih.V razdelku Na enoto v polju Izračun izberite Formula ter v polju Šifra formule kliknite na. Odpre se šifrant formul. Kliknite na stolpec Šifra ter v iskalno polje vpišite JN ter nato na lupo. Preverite, katera je prva prosta šifra formule v skupini JN.


(podatki na sliki so testni)

Ko dobite prvo prosto šifro, kliknete na ikono za Vnesi zapis.V polje Šifra formule vnesite prvo prosto šifro. V polje izraz formule pa natanko tak izraz, kot je na sliki:
R(26)*(100+R(25))/100

Potrdite vnos ter formulo izberite.V razdelku Primerjava dodate še eno novo formulo. V primeru, da se vam tu predlaga kakšna šifra formule, jo iz polja brišite. S klikom na se odpre šifrant formul.Kliknite na stolpec Šifra ter v iskalno polje vpišite JN ter nato na lupo. Preverite, katera je prva prosta šifra formule v skupini JN.


(podatki na sliki so testni)

Ko dobite prvo prosto šifro, kliknete na ikono za Vnesi zapis.V polje Šifra formule vnesite prvo prosto šifro. V polje izraz formule pa natanko tak izraz, kot je na sliki:
NADP(3) 

To je funkcija, ki za zaposlenega izračuna povprečje preteklih treh plač. Potrdite vnos ter formulo izberite.

OBVEZNO pod šifro formule v polju Vzame višjo – nižjo izberite Višja.
Na ta način bo program pri izračunu urne postavke med sabo primerjal urno postavko, ki je izračunana na osnovi Kolektivne pogodbe ter urno postavko, ki je izračunana na osnovi ZDR-1 ter vzel višjo, torej tisto, ki je za delavca ugodnejša.V razdelku Odstotek izberite Izračun Konstanta. V polje Konstanta pa vpišite višino nadomestila, ki na osnovi vaše Kolektivne pogodbe priprava zaposlenim za čakanje na delo – vpišite 80. V razdelku Znesek izberite Izračun Formula, v polje šifra formule pa vpišite JZ09.Potrdite s klikom na gumb Potrdi.

Po potrebi potrdite še kopiranje nastavitev kontiranja, v nasprotnem primeru, si na vneseni novi vrsti vnesete kontiranje na lasten način.

Tako vneseno vrsto obračuna uporabite v obračunu plače v Posrednem oz. Neposrednem vnosuV primeru, da boste to vrsto dodajali zaposlenim, ki so razporejeni na več delovnih mest, morate to dodati v Posrednem vnosu ter nato podatke prenesti v Neposredni vnos.

Kako lahko preverite izračunano urno postavko, ki predstavlja povprečje preteklih treh mesecev?

Urna postavka se izračuna iz treh preteklih plač (pri plači za marec so to plače za februar 2020, januar 2020 in december 2019) in sicer iz podatka Z120 na obračunskem listu in števila normiranih ur v obračunu zaposlenega za posamezno delovno mesto.Za kontrolo lahko najprej seštejete vse tri zneske iz obračunskih listov v podatku Z120, nato seštejete normirane ure (skupne, brez morebitnih nadur) ter dobljen znesek delite z dobljenimi urami.

V tem prispevku