Javni sektor - Čakanje na delo doma - KP negosp.dejavnosti - NOVO NAVODILO 2. 4. 2020

Po zadnjem obvestilu MJU je potrebno pri izračunu čakanja na delo sicer upoštevati določila kolektivnih pogodb, vendar pa je pri tem potrebno pri izračunu upoštevati, kar je za delavca ugodnejše (ZDR-1 ali kolektivna pogodba). Vsekakor je v veliki večini primerov za delavca ugodnejši izračun na podlagi ZDR-1, ki predpisuje izračun nadomestila na podlagi povprečja preteklih treh mesecev.

To navodilo velja za naslednje kolektivne pogodbe: 

  • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti RS 
  • Druge kolektivne pogodbe, ki imajo za čakanje določen izračun na osnovi povprečja preteklega meseca

Čakanje na delo – občine, skladi,… 

a.) Vsi, ki ste si vrsto obračuna za Čakanje na delo doma že dodali po predhodnih navodilih

Vsi, ki plače izračunavate na podlagi kolektivnih pogodb, kjer je za čakanje na delo določeno, da se urna postavka računa na podlagi povprečja preteklega meseca in ste v sistem obračuna že vnesli vrsto obračuna za čakanje na delo po naših predhodnih obvestilih, si morate, zaradi primerjave izračuna na povprečje preteklih treh mesecev, dopolniti nastavitve na vrsti obračuna.

To storite v Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna
Postavite se na šifro za Čakanje na delo, kliknite na ikono za Popravi zapis in se postavite na zavihek Izračun.

V razdelku Primerjava boste dodali novo formulo. V primeru, da imate že sedaj vneseno kakšno šifro formule v tem polju, jo iz polja brišite (lahko je tu ostala, ko ste kopirali vrsto obračuna). S klikom nase odpre šifrant formul.Kliknite na stolpec Šifra ter v iskalno polje vpišite JN ter nato na lupo. Preverite, katera je prva prosta šifra formule v skupini JN.


(podatki na sliki so testni)

Ko dobite prvo prosto šifro, kliknete na ikono za Vnesi zapis.V polje Šifra formule vnesite prvo prosto šifro. V polje izraz formule pa natanko tak izraz, kot je na sliki:
NADP(3)

To je funkcija, ki za zaposlenega izračuna povprečje preteklih treh plač. Potrdite vnos ter formulo izberite.

OBVEZNO pod šifro formule v polju Vzame višjo – nižjo izberite Višja.
Na ta način bo program pri izračunu urne postavke med sabo primerjal urno postavko, ki je izračunana na osnovi Kolektivne pogodbe ter urno postavko, ki je izračunana na osnovi ZDR-1 ter vzel višjo, torej tisto, ki je za delavca ugodnejša.Ostali podatki na vrsti obračuna ostanejo taki, kot ste jih vnesli predhodno. Potrdite nastavitve.

Po dopolnitvi nastavitev na vrsti obračuna v obračunu plač izvedete obdelavo Obračunaj vse. Preračunale se bodo nove vrednosti za Čakanje na delo. Na ostale obračunane podatke to ne vpliva. Prav tako ta nov izračun ne vpliva na postavko A02 – Razlika do minimalne plače, saj se na postavko za Čakanje razlika ne doda in je pravilna taka, kot jo je program izračunal pred to spremembo.

Kako lahko preverite izračunano urno postavko, ki predstavlja povprečje preteklih treh mesecev?

Urna postavka se izračuna iz treh preteklih plač (pri plači za marec so to plače za februar 2020, januar 2020 in december 2019) in sicer iz podatka Z120 na obračunskem listu in števila normiranih ur v obračunu zaposlenega za posamezno delovno mesto.Za kontrolo lahko najprej seštejete vse tri zneske iz obračunskih listov v podatku Z120, nato seštejete normirane ure (skupne, brez morebitnih nadur) ter dobljen znesek delite z dobljenimi urami.

b) Vsi, ki si vrste obračuna za Čakanje na delo doma še niste dodali, si jo dodate po tem navodilu

Na osnovnem meniju v programu za Obračun plač izberete…Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna poiščete vrste obračuna pod grupo G (v podatek šifra vrste obračuna vpišemo črko G in pritisnemo Enter oz. lupo).

Novo vrsto za obračun dodate na prvo prosto šifro od G61 dalje. Svetujemo vam, da se postavite na eno obstoječo šifro G03 (Boleznina v breme delod. 80 %, ki se prav tako računa na podlagi povprečja preteklega meseca) in kliknete na ikono Vnesi zapis iz.V podatek Šifra vrste obračuna vpišete prvo prosto šifro od G61 naprej – v našem primeru je to kar G63, vpišete naziv, ki se bo izpisal na obračunskem listu.

Na prvem zavihku Splošno dopolnite podatke, kot je prikazano na spodnji sliki. Pazite pri grupi za M4 – po navodilu FURS-a mora biti to poročano v M01, kar pomeni, da tu izberete R-redno delo.Postavite se še na zavihek Izračun.

Kot je označeno, izpolnite vse podatke, ki so označene v okvirjih.V razdelku Primerjava dodate novo formulo. V primeru, da imate že sedaj vneseno kakšno šifro formule v tem polju, jo iz polja brišite (lahko je tu ostala, ko ste kopirali vrsto obračuna). S klikom nase odpre šifrant formul.Kliknite na stolpec Šifra ter v iskalno polje vpišite JN ter nato na lupo. Preverite, katera je prva prosta šifra formule v skupini JN.


(podatki na sliki so testni)

Ko dobite prvo prosto šifro, kliknete na ikono za Vnesi zapis.V polje Šifra formule vnesite prvo prosto šifro. V polje izraz formule pa natanko tak izraz, kot je na sliki:
NADP(3) 

To je funkcija, ki za zaposlenega izračuna povprečje preteklih treh plač. Potrdite vnos ter formulo izberite.

OBVEZNO pod šifro formule v polju Vzame višjo – nižjo izberite Višja.
Na ta način bo program pri izračunu urne postavke med sabo primerjal urno postavko, ki je izračunana na osnovi Kolektivne pogodbe ter urno postavko, ki je izračunana na osnovi ZDR-1 ter vzel višjo, torej tisto, ki je za delavca ugodnejša.Kot je prikazano v okvirjih na spodnji sliki, nastavite še podatke v razdelku Odstotek in Znesek.Potrdite s klikom na gumb Potrdi.

Po potrebi potrdite še kopiranje nastavitev kontiranja, v nasprotnem primeru si na vneseni novi vrsti vnesete kontiranje na lasten način.

Tako vneseno vrsto obračuna uporabite v obračunu plače v Posrednem oz. Neposrednem vnosuV primeru, da boste to vrsto dodajali zaposlenim, ki so razporejeni na več delovnih mest, morate to dodati v Posrednem vnosu ter nato podatke prenesti v Neposredni vnos.

V tem prispevku