Javni sektor - Čakanje na delo doma-KP kultura-NOVO NAVODILO 2.4.2020

Po zadnjem obvestilu MJU je potrebno pri izračunu čakanja na delo sicer upoštevati določila kolektivnih pogodb, vendar pa je pri tem potrebno pri izračunu upoštevati, kar je za delavca ugodnejše (ZDR-1 ali kolektivna pogodba). Vsekakor je v veliki večini primerov za delavca ugodnejši izračun na podlagi ZDR-1, ki predpisuje izračun nadomestila na podlagi povprečja preteklih treh mesecev.

To navodilo velja za naslednje kolektivne pogodbe: 

  • Kolektivna pogodba za KULTURNE dejavnosti RS 
  • Druge kolektivne pogodbe, ki imajo za čakanje določen izračun iz osnovne plače povečane za dodatek za delovno dobo v višini 85 %.

Čakanje na delo – knjižnice, gledališča,…

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti določa izračuna nadomestila za čakanje na delo v višini 85 % osnovne plače, povečane za dodatek za delovno dobo. Hkrati pa je tudi pri tem potrebno upoštevati določilo ZDR-1 in izračun primerjati z 80 % povprečjem preteklih treh mesecev.

Ker je v tem primeru formula za izračun kompleksnejša, prosimo vse, ki ste zavezani izračunu plač po tej kolektivni pogodbi ali kakšni drugih kolektivni pogodbi, ki ima za čakanje enaka določila, da oddate zahtevek za pomoč in vam bomo formule uredili mi.

Način izračuna se bo spremenil samo za javne uslužbence. Pri javnih delih spremembe ne bo.
V primeru, da ste plače že izplačali, bo potrebno zaposlenim, katerim ste obračunali čakanje na delo, naslednji mesec znesek poračunati.

V tem prispevku