Izvoz podatkov za pokritje izpada vrtcev za mesec januar 2021

Glede na okrožnico MIZŠ 6030-2/2021/10 z dne 9.1.2021 smo pripravili navodila, v katerih bomo prikazali, kako si s pomočjo OLAP analize pripravimo podatke za izpolnitev Obrazca 1, 1A in 1B, ki je priloga zahtevka za pokritje izpada prihodkov vrtcev. Ta obrazec bodo občine poslale na MIZŠ.

Na sliki je prikazan del obrazca, ki se ga bo izpolnilo s pomočjo analize obračuna v OST.

 


Pripravo analize za poročanje v Obrazce 1 zaženemo v zavihku »Obračun«, kjer kliknemo na kocko  Analiza obračuna.Izberemo Analiza obračunane zgodovine v vrtcu.Na filtru se omejimo na številko obračuna za mesec januar.

Če želimo dobiti podatke samo za določeno občino se omejimo na šifro občine, sicer bomo dobili podatke za vse občine.
V navodilih za izvoz podatkov za pokritje izpada vrtcev za prejšnje mesece smo že napisali, kako si shranite postavitev polj. S klikom na  Odpri že shranjene nastavitve dobimo seznam shranjenih pogledov.


V primeru, da smo si shranili postavitev za poročanje, si le to lahko odpremo v OLAP analizi.
Postavitev polj za rdečo regijo je kot je bila za mesec oktober, kajti v analizi moramo upoštevati tudi podatek »Datum od«, ker morajo biti podatki prikazani ločeno od 1.1.2021 do 25.1.2021 ter ločeno od 26.1.2021 do 31.1.2021.

V primeru, da nimate shranjenega pogleda, si nastavite postavitev polj, kot je prikazano v nadaljevanju.Za lažje iskanje polj lahko z desnim klikom na sivi podlagi izberemo Sortiranje polj po abecedi.


Analizo si moramo urediti tako, da bodo prikazani samo podatki, ki jih želimo.

Drugi stolpec »%SPS« nam bo služil, da bomo imeli ločen prikaz prvih ter drugih otrok, kot predvideva zahtevek MIZŠ. V tem polju kliknemo na puščico dol  ter odstranimo kljukico pred 100. To pomeni, da nam ne bo prikazovalo tretjih otrok, ker delež plačila staršev za te otroke že krije MIZŠ 100%. »% SPS« 0 pomeni, da so v tem podatku prikazani prvi otroci. »%SPS 70« pomeni, da so v tem podatku prikazani drugi otroci.


V stolpcu »Status programa« se omejimo na prikaz podatkov samo za »Vrtec Zaprt« in »Vrtec odprt, brezplačna odsotnost«. To storimo tako, da kliknemo na puščico dol  v polju  ter odstranimo kljukico pred »Vrtec odprt«.
V polju »Opis« so prikazani podatki za redni obračun ter podatki vezani na poračune.

V polju »Datum od« se prikazujejo od katerega datuma naprej je bila spremenjena zgodovina na otroku. V črnih regijah pustite vse datume. V rdeči regiji je potrebno poročati ločeno do 25.1. ter ločeno od 26.1 naprej.

To storimo tako, da za poročanje na OBRAZEC 1A odstranimo kljukico pri datumih večjih od 26.1.2021.Tabela izgleda nekako tako:Za poročanje na OBRAZEC 1B odstranimo kljukico pri datumih manjših od 25.1.2021 ter obkljukamo datume večje od 26.1.2021.


Tabela izgleda nekako tako:


Za lepši prikaz podatkov v tabeli nam desni klik z miško v polje »Status programa« odpre okno »Pivod grid – polje«, kjer izberemo Vidnost zbirov: tvNone. S tem smo uredili, da se nam ne bodo podvajale vrstice zaradi seštevkov. Enako uredimo tudi na polju »Opis«. (To imamo najverjetneje že urejeno od poročanja za prejšnje mesece).Če nas moti, da imamo preveč vrstic prikazanih na OLAP analizi, lahko odstranimo podatek »Datum od« v zgornji del tabele, vendar morajo biti datumi, ki jih ne želimo upoštevati še vedno brez kljukice. Da imamo določene datume izločene vidimo, ker je puščica obarvana modro.


S klikom na puščico lahko vidimo, kateri datumi niso zajeti.


Na pripravljeni OLAP analizi vidimo zneske po občinah, ločeno za prve in druge otroke.

Če odstranimo polje Občina, dobimo prikaz zneskov za prve in druge otroke, za vse izbrane občine.Ker imamo v polju Opis obkljukano tudi stornacija in poračun, se prikazujejo tudi podatki za poračune in ne samo podatki za redni obračun v mesecu januarju. Predvidevamo, da se tako kot smo vsaki mesec prikazovali v obrazce vnaša tudi podatke za poračune, kajti drugega obrazca za poračune ministrstvo ne prilaga k okrožnicam.

V tem prispevku