Izvoz podatkov za pokritje izpada vrtcev za mesec februar 2021

Glede na okrožnico MIZŠ 6030-2/2021/14 z dne 9.3.2021 je potrebno s pomočjo OLAP analize pripraviti podatke za izpolnitev Obrazca 1AA, 1A in 1B, ki so priloga okrožnici.

Če se je vrtec cel mesec nahajal v rdeči regiji izpolnite obrazec 1AA, obrazec 1A in 1B pa se izpolni, če je bil vrtec do 5.2.2021 v črni regiji.

Po že utečenem postopku se pripravi OLAP analizo tako, kot npr. za mesec januar. 

Navodila za mesec januar so na tej povezavi.

Razlika v primerjavi z mesecem januarjem je le ta, da se drugače datumsko omejimo, glede na to v kateri regiji smo.

V rdečih regijah pustimo na OLAP analizi izbrane vse datume v polju »Datum od«.

V črnih regijah pa je potrebno poročati ločeno na obrazec 1B od 1.2.2021 do 5.2.2021 ter ločeno od 9.2.2021 naprej.

To storimo tako, da za poročanje na OBRAZEC 1B odstranimo kljukice pri datumih večjih od 6.2.2021.

Za poročanje na Obrazec 1A pa odstranimo kljukice z datumom od 1.2.2021 do 5.2.2021.V tem prispevku