Izračun osnov za boleznino za vse, ki ste v letu 2020 izplačali poslovno uspešnost, ki ni bila vezana na prisotnost zaposlenega

Pri izračunu osnov za boleznino smo ugotovili, da izračun zaradi spremembe vrste dohodka za poslovno uspešnost od 1.1.2020 dalje (poroča se na šifro 1111 in ne več na 1001 ali 1009) ni pravilen, saj se v osnovo ne zajame izplačana poslovna uspešnost.

Prosimo vse, ki ste v letu 2020 izplačali poslovno uspešnost, ki ni bila vezana na prisotnost zaposlenega (na zbirnem REK obrazcu izbrali 1151), da izračun boleznin ponovno izvedete.

Pred tem pa v šifrantu vrst obračuna spremenite nastavitev na šifri, na kateri ste poslovno uspešnost izplačali. To storite tako, da izberete Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna.

Postavite se na poslovno uspešnost (ali mogoče božičnico, če ste jo tako poimenovali). Kliknite na ikono za Popravi zapis. Zaradi pravilnega izračuna osnov za boleznine, morate podatek v polju Vrsta prejemka DOH iz 1111 spremeniti v 1101.

Tako kot smo že v začetku omenili, izračun ni pravilen samo v primeru, ko ste poslovno uspešnost izplačali ne glede na prisotnost zaposlenega. To pomeni, da imate na vrsti obračuna v polju Šifra grupe obračuna izbrano šifro 9 – Drugi osebni prejemki. Če imate tu izbrano šifro 1, ponoven izračun boleznin ni potreben.

Potrdite spremembo.

Nato ponovno izvedite obdelavo Izračun osnov za boleznino. Obdelava se nahaja na meniju Letne obdelave. Pri izračunu bodite, kot je običajno, pozorni na zaposlene, katerim se boleznine vlečejo iz preteklih let, tem morate po standardnem postopku odstraniti kljukico v polju Izbran.S klikom na gumb  shranite novo izračunane osnove.

Nato se ponovno vrnite na Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna ter na vrsti obračuna za poslovno uspešnost v polju Vrsta prejemka DOH ponovno vpišite 1111 ter potrdite.

Obdelavo Izračun osnove za boleznine bomo za leto 2021 ustrezno dopolnili in težavo odpravili.

V tem prispevku