Hitro tiskanje gotovinskega računa na A4 format

Za hitrejše delo s programom imamo možnost uporabe hitrega tiskanja. Le-ta je ob uporabi grafičnega tisaknja samodejno vključena v Gotovinski prodaji v modulu Trgovina na Drobno. Kaj pa, če ne želimo tiskati na prednastavljeni obrazec in tiskalnik? Pridržimo tipko 'SHIFT.

Pri nastavitvah hitrega tiskanja, kjer na pritisku gumba 'Tiskaj' brez dodatnih vprašanj natisnemo že vnaprej izbran obrazec izpisa na privzeti oz. določeni tiskalnik, je mogoče ta avtomatizem tudi prekiniti.
V kolikor želimo, da natisnemo npr. gotovinski račun namesto na privzeti POS tiskalnik na neki drugi tiskalnik, je potrebno pred izvedbo tiskanja držati tipko 'SHIFT' Tipka Shift in Potrdi (F12).klikniti oz. pritisniti gumb za tiskanje / potrditev.Odpre se nam okno z izbiro obrazca in tiskalnika. Ob kliku na 'Tiskaj' se dokument natisne v izbrani obliki na izbrani tiskalnik.

Funkcionalnost z držanjem tipke 'SHIFT' ob kliku na 'Tiskaj' lahko uporabimo povsod tam, kjer imamo sicer izbrano hitro tiskanje tudi v ostalih modulih.

V tem prispevku