Inventura v Trgovini na drobno s povezavo na Materialno skladiščno poslovanje

Ta navodila so namenjena izključno uporabnikom SAOP iCentra za modul Trgovina na drobno, ki v nastavitvah modula imajo povezavo na Materialno skladiščno poslovanje – Šifra uporabnika za MSP mora biti izpolnjena!

***Za inventuro brez povezave na Materialno skladiščno poslovanje obstajajo druga navodila (MSP).


Pred obdelavo je priporočljivo narediti dodaten arhiv podatkov!

In imate na zalogi artikle, za katere se vodi le količinska zaloga – v inventuri ne popisujete artiklov tipa: V – Vrednostno trgovsko blago.***Za inventuro artiklov tipa V – vrednostno trgovsko blago so druga navodila (trgovine z mešanim blagom [količinsko, vrednostno] izvajajo dve inventuri ločeno.

  1. ggfg
  2. ggfd
  3. gfdg
  • ddfgdfg
  • ggf
  • gfgf
  •  

Pred pripravo inventure

NASVET:

Ne knjižite prejemov z datumom, ki je večji od datuma inventure v tej poslovalnici! V nasprotnem se zaradi spremembe nabavne ali maloprodajne cene knjižna vrednost ne bo ujemala z zalogo oz. TDR evidenco.

Pred pripravo inventure moramo izvesti nekaj kontrol nad podatki, da bomo pripravili knjižno stanje v inventuro brez nepotrebnih zapletov.Kontrola knjiženja dokumentov TDR v MSP

V pripomočkih modula na meniju izberemo Pregled knjiženja v MSP – Materialno skladiščno poslovanje.


Odpre se preglednica, kjer za vsako poslovalnico tekočega poslovnega leta preverjamo neskladja za vsak tip prometa posebej.V kolikor se v preglednici pojavijo zapisi, so to neskladni dokumenti med Trgovino na drobno in Materialno skladiščnim poslovanjem. Za vsak neskladen dokument lahko preko plusa  v vrstici preverite neskladne vrstice – le-te so obarvane v rdeče.

Hitrejši pregled neskladnih artiklov je omogočen preko gumba spodaj Preglednica po artiklih  , ki prikaže vse artikle vseh tipov prometa za izbrano leto in poslovalnico.Šele ko je ta preglednica popolnoma prazna, lahko nadaljujemo z naslednjimi preverjanji usklajenosti podatkov. Lahko si pomagate še z Avtomatskim urejanjem neskladij.


Avtomatsko urejanje neskladij

Za tip prometa N – negotovinska prodaja in tip prometa G – gotovinska prodaja nam je na preglednici neusklajenih dokumentov na voljo spodaj gumb Knjiži  . Gumb za vsak tip prometa ločeno knjiži dokument za dokumentom, kot bi ga že enkrat potrdili ročno enega za drugim. V kolikor imamo v nastavitvah programa označeno Knjiženje – prikaz liste napak, v tem primeru se odpre dnevnik knjiženja za dokumente, ki jih program sam ne uspe urediti.

POZOR: ker se knjiženje izvaja v ozadju, morate pustiti določen čas, da se vse zaključi in ne takoj pregledovat, kaj se še ni uskladilo (daljši kot so dokumenti, dalj časa se knjiženje še izvaja, tudi ko program več tega ne prikazuje – nasvet: za cca 500 vrstc po dokumentih mu le pustite vsaj 3 min).

Za ostale tipe prometa (P, V, Z in I) je potrebno dokumente vsakega posebej ponovno knjižiti na način, da dokument po dokumentu v prometu potrdimo na gumb Knjiži  na določeno vrsto prometa in skladišče.V kolikor ne uspemo izprazniti neskladij v preglednici, moramo za te artikle izvesti dodatna knjiženja, da se zaloga ustrezno poveča. Omenjeno knjiženje lahko naredimo preko ročnega vnosa negativne izdaje ali prejema.

Na voljo je tudi pripomoček preko gumba Dokument popravkov , ki omogoča za vsa neskladja pripravo dokumenta prejema na izbrano vrsto prometa prejema ter nadaljnje knjiženje v Materialno skladiščno poslovanje.

*** V kolikor se le-tega poslužujete, se zavedajte, da si lahko obetate večje inventurne razlike zaradi zamenjav artiklov ali ne knjiženih dokumentov prejema.

Dokument se pripravi po potrditve predhodnega opozorila.Na potrditev Da se odpre nastavitveno okno s parametri.Na Potrdi se pripravi naslednja zaporedna številka prejema z vrsticami, ki so neskladne. Dokument še ni knjižen v Materialno skladiščno poslovanje, zato program predlaga knjiženje. Na Da se odpre okno za izbiro vrste prometa ter skladišča.Po potrditvi je zaloge dovolj, da lahko dokumente ponovno knjižimo.

V tem prispevku