Gumb »Tiskanje« (Alt+T)

Podatke o delu delavcev lahko natisnemo na tiskalniku s klikom na gumb- Izpis šifranta (Ctrl P), ki omogoča serijsko tiskanje podatkov o delu delavcev (več zapisov na enkrat). Po izbiri gumba se odpre izbirno okno izpisa:

 

·      Številka vnosa od do – vpišemo (izberemo) številke zapisov, ki jih želimo natisniti.

·      Datum dela od do – vpišemo (izberemo) datumsko razdobje dela delavcev za katerega želimo dobiti izpis.

·      Delavec od do – vpišemo (izberemo) razpon šifre delavcev, ki jih želimo vključiti v izpis.

·      Stroškovni nosilec od do – vpišemo (izberemo) razpon šifer stroškovnih nosilcev delovnih nalogov, ki jih želimo vključiti v izpis. Parameter vpliva le na izpis »Delo delavcev« ne pa tudi na izpis »Obračun ur«.

·      Izpis ločen po delavcih – v koliko rje ta opcija vključena, potem dobimo izpis za vsakega delavca na svojem listu (listih).

·      Izpis izbirnih podatkov – v kolikor je ta opcija vključena, se na koncu izpisa natisnejo tudi nastavitveni podatki izpisa.

 

Po določitvi izbirnih pogojev izpisa se odpre okno za izbiro vrste izpisa.

Izbira gumba  »Tiskaj« (Alt+T) nas takoj postavi v okno izbire vrste izpisa dela delavca. Natisnejo se samo podatki zapisa, ki smo ga predhodno izbrali (označili) v preglednici delo delavcev.

V tem prispevku