Gumb »Razpis po polizdelku«

Funkcija je namenjena hkratnemu razpisu delovnih nalogov za polizdelek in izdelke iz plana, ki se sestojijo iz izbranega polizdelka.

Po izboru gumba »razpis po polizdelku« se odpre vnosno okno z naslednjimi podatki:

  • Polizdelek – vpišemo (izberemo) polizdelek za katerega želimo razpisati delovni nalog
  • Polnitev – prikaže se podatek o »optimalni količini« polizdelka iz plansko tehnoloških podatkov. Predstavlja optimalno polnitev ene serije (npr. kotla). Funkcija bo poskrbela, da bo predlagana količina naloga mnogokratnik tega števila.

Preko funkcijev razpis prikličemo vrstice plana proizvodnje, ki vsebujejo artikle (izdelke), ki v svoji sestavnici vsebujejo polizdelek, ki smo ga vnesli v prejšnem koraku. Iz preglednice izberemo tiste izdelke, ki jih želimo razpisati v delovne naloge hkrati s polizdelkom:

Po označitvi vrstic plana (CTR+desni klik miške) in potrditvijo z »Izberi«, se izbrane vrstice prenesejo v preglednico razpisa po polizdelku. Vrstice lahko v preglednico tudi ročno dodajamo.

Preko funkcijese izračuna predlagana količina polizdelka. Pri tem program poskrbi, da je ta količina vedno mnogokratnik količine polnitve. V kolikor je predlagana količina polizdelka višja od potrebne glede na količine izdelkov, se ustrezno korigirajo (povečajo) tudi predlagane količine za izdelke:

Količine, ki se bodo razpisale v delovne naloge lahko tudi ročno spreminjamo (polje »količina naloga« za polizdelek in kolona »Količina« za izdelke.

Razpis delovnih nalogov izvedemo preko funkcije. Pred samo izdelavo delovnih nalogov je potrebno določiti še:

  • Knjiga delovnih nalogov – izberemo knjigo delovnih nalogov v kateri se bodo kreirali delovni nalogi.
  • Vzemi knjigo DN iz artikla – v kolikor je pcija vklopljena, se izdelek in polizdelki razpišejo v knjigah delovnih nalogov, ki jih imajo določene v šifrantu artikov, drugače v zgoraj izbrani knjigi.
  • Datum pričetka izdelave –  nastavitve vezane na izračun datuma pričetka izdelave delovnih nalogov:
  • Vnos datuma – vnesemo datum kateri se določi kot datum pričetka izdelave vsem delovnim nalogom,
  • Izračun po pretočnem času – datum pričetka izdelave se izračuna glede na pretočni čas izdelave izdelka (rok izdelave delovnega naloga – število delovnih dni iz pretočnega časa izdelka),
  • Izračun po dnevni količini – datum pričetka izdelave se izračuna glede na dnevno količino izdelave izdelka (rok izdelave delovnega naloga – razpisana količina/dnevna količina izdelka).
  • Stroškovno mesto, nosilec, referent – izberemo stroškovno mesto, nosilec in/ali referenta delovnih nalogov.
  • Avtomatsko dodeli serijo izdelka – v kolikor je opcija vklopljena, se bo serija izdelka na delovni nalog vpisala samodejno (če se izdelku spremljajo serije) po sistemu nastavljenemu v spremenljivkah okolja.

Preko gumba »Potrdi« izvedemo razpis proizvodnje.

V tem prispevku