GOSPODARSTVO - Obračun višje sile in karantene od 1. 12. 2020 naprej (31. 12. 2020)

SPREMENITE FORMULO ZA IZRAČUN ZNESKA!!! (31.12.2020)

V Uradnem listu št. 203/2020 z dne 30.12.2020, je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), ki v 34. in 35. členu predpisuje, da se nadomestilo za višjo silo in karanteno limitira z zneskom minimalne plače. V 132. členu omenjenega zakona je tudi določeno, da določbe iz 34. in 35. člena veljajo od 1.12.2020 dalje.

Iz tega izhaja, da je potrebno to upoštevati že pri obračunu decembrske plače 2020.

Na vrstah obračuna, ki jih uporabljate za obračun višje sile (varstvo otrok in javni prevoz) in različnih vrstah za obračun karantene, je potrebno zamenjati formulo pri Znesku.

Iz šifranta formul, ki se začnejo na FZ, izberite tisto šifro formule, ki vsebuje ta izraz:
if(R(1)*R(2)*R(3)/100>=R(30)/R(6)*R(1);(R(1)*R(2)*R(3)/100);R(30)/R(6)*R(1))

V primeru, da uporabljate v obračunu normirane ure (vsak mesec 174 ur), potem morate iz šifranta formul izbrati tisto formulo, ki vsebuje ta izraz:
if(R(0)*R(2)*R(3)/100>=R(30)/PMDO(0)*R(0);(R(0)*R(2)*R(3)/100);R(30)/PMDO(0)*R(0))

Spremembo potrdite.

Vsi, ki plač še niste izplačali, po spremembi formule ponovno poženite obdelavo Obračunaj vse. Vsi, ki ste plače že izplačali, boste razliko zaposlenim izplačali kot poračun plače.(Ostalih podatkov ne spreminjate!!!)

V tem prispevku