Gospodarstvo – Nadomestilo zaradi obveznosti varstva otrok – dopolnjeno navodilo dne 6. 11. 2020

Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z ZDR-1, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga (138. člen ZDR-1). Skladno s tem ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80 % osnove iz 7. odst. 137. člena ZDR-1.

To pomeni, da vsi, ki v gospodarstvu plače obračunate na osnovi ZDR-1 in ne na podlagi drugih predpisov (npr. panožne kolektivne pogodbe), nadomestilo zaradi obveznosti varstvo otrok obračunate v višini 80 % delavčeve povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev. 

Pri ureditvi te vrste obračuna morate biti pozorni na določila vaših kolektivnih pogodb. V primeru, da Kolektivna pogodba narekuje drugačen način izračuna, se morate držati tega, kar je v Kolektivni pogodbi in za vas to navodilo ne velja.

Nadomestilo za varstvo otrok se po ZDR-1 obračuna na enak način, kot obračunate Čakanje na delo.


a) Vsi, ki ste si vrsto obračuna za Čakanje na delo doma že dodali po predhodnih navodilih, to vrsto samo kopirate

V Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna najprej poiščite prosto šifro. Nato se postavite na šifro za Čakanje na delo, kliknete na ikono za Vnesi zapis iz.

Vnesete Šifro in Naziv vrste obračuna ter spremenite Grupo M4 – za varstvo otrok izberete B-boleznine. Šifra REK – izberite B02 – Nadomestila plače.
Vse ostale nastavitve so take, kot za čakanje – 80 % povprečja preteklih treh mesecev, vendar ne manj kot minimalna plača.


Potrdite še nastavitve kontiranja, če to uporabljate.b) Vsi, ki vrste obračuna za Čakanje na delo doma do sedaj še niste uporabljali, imate pa sedaj Nadomestilo za varstvo otrok


Vnos vrste obračuna izvedete tako, da najprej v sistem obračuna dodate dva nova mesečna seštevka.


  1. Izberete Šifranti…Sistem obračuna…Mesečni seštevki


Dodate nov zapis. Šifra mesečnega seštevka se ponudi. Vpišete naziv mesečnega seštevka – lahko tako, kot je na sliki spodaj. S kljukicami v stolpcu Seštevanje označite vse tiste vrste obračuna, pri katerih gredo ure v fond in niso boleznine (redno delo, praznik, dopusti) in potrdite.


(podatki na sliki so testni)


Ponovno dodate zapis za vnos drugega mesečnega seštevka. Vpišete naziv mesečnega seštevka – lahko tako, kot je na sliki spodaj. S kljukicami v stolpcu Seštevanje označite vse tiste vrste obračuna, ki ste jih označili že v prvem mesečnem seštevku ter vse dodatke, katerih zneski se bodo pri obračunu upoštevali v urni postavki. To pomeni, da s kljukico označite npr. dodatek za delovno dobo, dodatke za delo v posebnih pogojih, stimulacijo, če se izplačuje vsak mesec. Obvezno morate v tem mesečnem seštevku označiti tudi vrsto obračuna, na kateri zaposlenim obračunate Razliko do minimalne plače. Potrdite.


(podatki na sliki so testni)


Nato se z miško postavite najprej na prvi mesečni seštevek ter kliknite na. Odpre se okno, kamor vpišete podatke, kot na sliki: 


Potrdite. S tem se bo izvedel preračun podatkov po zaposlenih za ta mesečni seštevek na osnovi podatkov, vnesenih v obračune za pretekle mesece (pred oktobrom 2020). 


Postopek ponovite še za drugi mesečni seštevek.


Opozorilo: Nastavitveni podatkov od obračuna… do obračuna veljajo za ponovni preračun mesečnih seštevkov pred plačo za oktober 2020. Če boste te seštevke dodajali pred plačo za mesec november, je potrebno vnesti podatke za mesece od 2020/8/1 do 2020/10/99.  1. Dodate novo vrsto obračuna za nadomestilo za varstvo otrok


Novo vrsto obračuna za Nadomestilo za varstvo otrok v sistem obračuna dodate tako, da na osnovnem meniju v programu za Obračun plač izberete…Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna. Šifrant sortirate po šifri ter poiščete prvo prosto šifro glede na vsebino vrst obračuna (npr. po vrstah obračuna za boleznine).


Dodate nov zapis. V polje Šifra vrste obračuna vnesete ustrezno prosto šifro. V polje Naziv vrste obračuna pa želen naziv.


Zavihek splošno izpolnite, kot je prikazano na spodnji sliki. Pazite pri grupi za M4 – po navodilu ZPIZ-a mora biti to poročano v M02, kar pomeni, da tu izberete B-boleznine. Šifra REK – Izberite B02 – Nadomestila plače.Na zavihku Analitika določite, kako se bodo na vrstici predlagale analitike – stroškovno mesto, stroškovni nosilec.


Postavite se še na zavihek Izračun. V razdelku Enota s kljukico označite polje Gre v fond. V polju Izračun izberite Vnos. V primeru, da imate obračun plač po normiranih urah, ustrezno izberite Normiranje.


Na razdelku Na enoto v polju Izračun izberite Formula.
V polju Šifra formule kliknite na gumb. Odpre se šifrant formul. Kliknite na stolpec Šifra ter v iskalno polje vpišite FN ter nato na lupo. Preverite, katera je prva prosta šifra formule v skupini FN.(podatki na sliki so testni)


Ko dobite prvo prosto šifro, kliknete na ikono za Vnesi zapis. V polje Šifra formule vnesite prvo prosto šifro. Izraz formule pa vpišete tako:


MXO(3;šifra seštevka, ki ste ga dodali za znesek)/MYO(3;šifra seštevka, ki ste ga dodali za ure)V našem primeru (na zgornji sliki) smo za znesek dodali seštevek pod šifro 019, seštevek za ure pa pod šifro 018).

Potrdite vnos ter formulo izberite. 


(podatki na sliki so testni)


V razdelku Odstotek izberite Izračun Konstanta. V polje Konstanta pa vpišite višino nadomestila – 80. 


Na razdelku Znesek v podatku Izračun izberite Formula, pri Šifri formule kliknete na. Odpre se šifrant formul. Kliknete na stolpec Šifra in v iskalno polje vpišete FZ ter enter. Poiščite formulo z izrazom R(1)*R(2)*R(3)/100, se postavite nanjo in izberite.


V primeru, da uporabljate v obračunu normirane ure (vsak mesec 174 ur), izberite formulo z izrazom R(0)*R(2)*R(3)/100.


Po potrebi potrdite še kopiranje nastavitev kontiranja, v nasprotnem primeru si na vneseni novi vrsti vnesete kontiranje na lasten način. 


V tem prispevku