Gospodarstvo - Čakanje na delo - NOVO NAVODILO 8. 4. 2020

Zaposleni ima za čas čakanja na delo doma pravico do nadomestila plače in sicer v višini 80 % od višine njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecevNov Zakon o interventnih ukrepih (ZIUZEOP) pa narekuje, da to nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne bruto plače.

Vendar pa morate biti pri ureditvi te vrste obračuna pozorni na določila vaših kolektivnih pogodb. V primeru, da Kolektivna pogodba narekuje drugačen način izračuna, se morate držati tega, kar je v Kolektivni pogodbi in za vas to navodilo ne velja.

a.) Vsi, ki ste si vrsto obračuna za Čakanje na delo doma že dodali po predhodnih navodilih

Vsi, ki ste vrsto obračuna za čakanje na delo že dodali v sistem obračuna, morate zaradi kontrole na višino minimalne plače to vrsto samo dopolniti.

To storite tako, da izberete Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna

Postavite se na šifro za Čakanje na delo, kliknete na ikono za Popravi zapis in se postavite na zavihek Izračun. Na razdelku Znesek v polju Šifra formule kliknite na ikono.Kliknete na stolpec Šifra in v iskalno polje vpišete FZ ter enter.Poiščete prvo prosto šifro FZ. Kliknete na ikono za Vnesi zapis. V polje Šifra formule vnesite prvo prosto šifro. V polje izraz formule pa natanko tak izraz, kot je na sliki:Izraz lahko kopirate od tu:

if(R(1)*R(2)*R(3)/100>=R(30)/R(6)*R(1);(R(1)*R(2)*R(3)/100);R(30)/R(6)*R(1))

V primeru, da uporabljate v obračunu normirane ure (vsak mesec 174 ur) potem morate v Izraz formule kopirati to:
if(R(0)*R(2)*R(3)/100>=R(30)/PMDO(0)*R(0);(R(0)*R(2)*R(3)/100);R(30)/PMDO(0)*R(0))

Potrdite. Formulo izberete ter potrdite nastavitve na vrsti obračuna. V primeru, da imate v obračunu plač že vneseno postavko za čakanje na delo, samo še enkrat poženete obdelavo Obračunaj vse.

b.) Vsi, ki si vrste obračuna za Čakanje na delo doma še niste dodali, si jo dodate po tem navodilu

Vnos vrste obračuna izvedete tako, da najprej v sistem obračuna dodate dva nova mesečna seštevka.

1. Izberete Šifranti…Sistem obračuna…Mesečni seštevki

Dodate nov zapis. Šifra mesečnega seštevka se ponudi. Vpišete naziv mesečnega seštevka – lahko tako, kot je na sliki spodaj. S kljukicami v stolpcu Seštevanje označite vse tiste vrste obračuna, pri katerih gredo ure v fond in niso boleznine (redno delo, praznik, dopusti) in potrdite.


(podatki na sliki so testni)

Ponovno dodate zapis za vnos drugega mesečnega seštevka. Vpišete naziv mesečnega seštevka – lahko tako, kot je na sliki spodaj. S kljukicami v stolpcu Seštevanje označite vse tiste vrste obračuna, ki ste jih označili že v prvem mesečnem seštevku ter vse dodatke, katerih zneski se bodo pri obračunu upoštevali v urni postavki. To pomeni, da s kljukico označite npr. dodatek za delovno dobo, dodatke za delo v posebnih pogojih, stimulacijo, če se izplačuje vsak mesec. Obvezno morate v tem mesečnem seštevku označiti tudi vrsto obračuna, na kateri zaposlenim obračunate Razliko do minimalne plače. Potrdite.


(podatki na sliki so testni)

Nato se z miško postavite najprej na prvi mesečni seštevek ter kliknite na. Odpre se okno, kamor vpišete podatke, kot na sliki:Potrdite. S tem se bo izvedel preračun podatkov po zaposlenih za ta mesečni seštevek na osnovi podatkov, vnesenih v obračune za pretekle mesece (pred marcem 2020).

Postopek ponovite še za drugi mesečni seštevek.

Opozorilo: Nastavitveni podatkov od obračuna …do obračuna veljajo za ponovni preračun mesečnih seštevkov pred plačo za marec 2020. Če boste te seštevke dodajali pred plačo za mesec april, je potrebno vnesti podatke za mesece od 2019/1/1 do 2020/3/99.

2. Dodate novo vrsto obračuna za čakanje na delo

Novo vrsto obračuna za čakanje na delo si v sistem obračuna dodate tako, da na osnovnem meniju v programu za Obračun plač izberete…Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna. Šifrant sortirate po šifri ter poiščete prvo prosto šifro glede na vsebino vrst obračuna (npr. po vrstah obračuna za boleznine).

Dodate nov zapis. V polje Šifra vrste obračuna vnesete ustrezno prosto šifro. V polje Naziv vrste obračuna pa želen naziv.

Zavihek splošno izpolnite, kot je prikazano na spodnji sliki. Pazite pri grupi za M4 – po navodilu ZPIZ-a mora biti to poročano v M01, kar pomeni, da tu izberete R-redno delo.Na zavihku Analitika določite, kako se bodo na vrstici predlagale analitike – stroškovno mesto, stroškovni nosilec.
Postavite se še na zavihek Izračun. V razdelku Enota s kljukico označite polje Gre v fond. V polju Izračun izberite Vnos. V primeru, da imate obračun plač po normiranih urah, ustrezno izberite Normiranje.

Na razdelku Na enoto v polju Izračun izberite Formula.V polju Šifra formule kliknite na gumb. Odpre se šifrant formul. Kliknite na stolpec Šifra ter v iskalno polje vpišite FN ter nato na lupo. Preverite, katera je prva prosta šifra formule v skupini FN.


(podatki na sliki so testni)

Ko dobite prvo prosto šifro, kliknete na ikono za Vnesi zapis. V polje Šifra formule vnesite prvo prosto šifro. Izraz formule pa vpišete tako:

MXO(3;šifra seštevka, ki ste ga dodali za znesek)/MYO(3;šifra seštevka, ki ste ga dodali za ure)V našem primeru (na zgornji sliki) smo za znesek dodali seštevek pod šifro 019, seštevek za ure pa pod šifro 018).

Potrdite vnos ter formulo izberite.


(podatki na sliki so testni)

V razdelku Odstotek izberite Izračun Konstanta. V polje Konstanta pa vpišite višino nadomestila za čakanje na delo – 80.

Na razdelku Znesek v podatku Izračun izberite Formula, pri Šifri formule kliknete na. Odpre se šifrant formul.Kliknete na stolpec Šifra in v iskalno polje vpišete FZ ter enter.Poiščete prvo prosto šifro FZ. Kliknete na ikono za Vnesi zapis. V polje Šifra formule vnesite prvo prosto šifro. V polje izraz formule pa natanko tak izraz, kot je na sliki:Izraz lahko kopirate od tu:

if(R(1)*R(2)*R(3)/100>=R(30)/R(6)*R(1);(R(1)*R(2)*R(3)/100);R(30)/R(6)*R(1))

V primeru, da uporabljate v obračunu normirane ure (vsak mesec 174 ur) potem morate v Izraz formule kopirati to:
if(R(0)*R(2)*R(3)/100>=R(30)/PMDO(0)*R(0);(R(0)*R(2)*R(3)/100);R(30)/PMDO(0)*R(0))

Potrdite. Formulo izberete ter potrdite nastavitve na vrsti obračuna.

Po potrebi potrdite še kopiranje nastavitev kontiranja, v nasprotnem primeru si na vneseni novi vrsti vnesete kontiranje na lasten način.

V tem prispevku