Preglednica

Z gumbom Preglednica prikažemo podatke o profitabilnosti izdelkov tudi v preglednici.


V tem prispevku