Dopolnitve obrazca 1-ZAP/M in obrazca REK-1 v primeru subvencij Zavoda za zaposlovanje za gospodarstvo

V verziji iCentra 2021.04.001 oziroma novejši smo dopolnili pripravo obrazcev 1-ZAP/M in REK-1.

Navodilo se nanaša samo za tiste uporabnike, ki zahtevate povračilo nadomestil ter subvencijo zneska za minimalno plačo od Zavoda za zaposlovanje. Za vse, ki teh povračil ne zahtevate, je to navodilo brezpredmetno.

Dopolnitve se nanašajo na poročanje nadomestil npr. čakanje na delo, skrajšan delovni čas, karanteno, višjo silo, subvencijo zneska za minimalno plačo, ,…).

V ta namen smo dopolnili vrste obračuna. V Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna se postavitve na vrsto obračuna, ki jo uporabljate za obračun teh nadomestil ter polje Izloči iz 1-ZAP/M označite s kljukico. Nastavitev potrdite.

 

To uredite na vseh vrstah obračuna, za katere prejemate subvencijo.

S to nastavitvijo bo program pri pripravi obrazca 1-ZAP/M iz vseh polj, kjer je to potrebno, odstranil zneske teh nadomestil.

Prav tako s temi nastavitvami ni potrebno več ročno dopolnjevati zneska v polju 105 na zbirnem REK-1 obrazcu. Program bo zneske teh nadomestil avtomatično prištel k znesku, ki se sicer že polni v to polje.

Podatki bodo na obeh obrazcih upoštevani pri plači, pred katero ste uredili te nastavitve. V primeru, ko imate plačo (npr. za februar) že obračunano, morate še enkrat pognati obdelavo Obračunaj vse.

Uveljavljanje subvencije za minimalno plačo

Tudi za znesek subvencije, ki ga prejmete za zaposlene na ravni minimalne plače ali pod njo, je po navodilih Ajpesa potrebno zniževati podatke v obrazcu 1-ZAP/M. V ta namen morate pred tiskanjem oziroma shranjevanjem obrazca izbrati osnovo zaposlenih, v kateri imate znesek subvencije vpisan (ali izračunan). V ta namen je bilo na zavihek Obrazci pri Obrazcu 1-ZAP/M dodano polje Šifra osnove.S tem bo program pri izračunu bruto in neto zneska plače od obračunanih zneskov odbil znesek subvencije, ki ga imate vpisanega v tej osnovi.

Po koncu obdobja za subvencioniranje tega zneska morate osnovo iz tega polja brisati!

V primeru, da si osnov za subvencijo niste dodajali (npr. v primeru manjšega števila zaposlenih), znesek ročno popravite na spletni strani Ajpesa.

V tem prispevku