Dodatno obvestilo za novembrski obračun oskrbnine v vrtcu

Ugotovili smo, da v primeru, ko ima otrok poračun ter ima v mesecu novembru vseh 21 dni vpisano odsotnost, ne obračuna odbitka prehrane za odsotne dneve v mesecu novembru in na poračunih.

V primeru, ko nimamo poračunov ni težav. Tudi v primeru, ko imamo poračun in je bil otrok prisoten vsaj en dan v mesecu novembru, je obračun pravilen.

Težava je urejena z novo verzijo 2020.16.002

Opozorilo glede poračunov

Spomnimo, da je potrebno biti previden pri poračunih, ko se dela poračun za mesece, ki imajo medmesečno spremembo. Kot smo že v navodilu za pripravo obračuna v mesecu aprilu napisali, je potrebno v primeru, če ročno vnašate odsotnosti v tabeli »Prisotnost po otrocih« in jih ne uvažate iz drugih aplikacij ročno popraviti število prisotnih dni pri mesecih, ki imajo medmesečno spremembo.

Pri novembrskem obračunu, če delamo poračun za pretekle mesece ima mesec oktober medmesečno spremembo.
Primer: V oktobrskem obračunu, ko je bil vrtec odprt, je bil otrok vpisan 17 dni, 12 prisoten in 5 odsoten.

Ko je bil vrtec zaprt je bil odsoten 5 dni.
 

Ko delamo poračun v mesecu novembru vidimo, da nam vpiše v oktobru 17 dni prisoten.Prisotnost moramo popraviti tako kot je bilo v mesecu oktobru na 12 dni prisoten in 5 dni odsoten.

V tem prispevku