Zagotavljanje dodatnih sredstev za pripravo malice v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2022/2023

Ker se v šolskem letu 2022/2023 osnovnim in srednjim šolam iz državnega proračuna zagotavljajo dodatna sredstva za pripravo malice (0,14€ v osnovni šoli ter 0,41€ v srednji šoli) moramo poročati v zahtevek tudi količine obrokov za otroke brez subvencij.

V obrazcu MIZŠ dobimo za vnesene količine pri prevzetih in odjavljeni 1. dan dodatna sredstva.

 

Na SAOP izpisu subvencije šolske prehrane trenutno dobimo, pri malici brez subvencije, samo število prijavljenih otrok, število odjavljenih naslednje dni ter število ne-prevzetih in ne-odjavljenih obrokov.

Za vpisati v obrazec pravilno število prevzetih malic brez subvencije moramo pomnožiti število delovnih dni s številom učencev/dijakov. Od dobljenega števila odštejemo še odjavljene in ne-prevzete obroke.

V našem primeru imamo na malico prijavljenih 6 otrok brez subvencije. Mesec ima npr. 20 delovnih dni. 6x20 = 120 od tega odštejemo 10 obrokov (4+6). V obrazec vpišemo 110 prevzetih obrokov (120-10).V tem prispevku