Delovni nalogi (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Izpisi – Analiza delovnih nalogov; na analizo delovnih nalogov smo kot dimenzijo dodali tudi lastnosti po meri delovnih nalogov. V šifrantu lastnosti po meri lahko označimo do 10 lastnosti, ki se vključujejo na analize delovnih nalogov. Pri pripravi analize imamo posebno nastavitev za vklop lastnosti v analizo.
2021.09.001

 • Knjiženje – delovni nalogi; na delovni nalog smo dodali podatek naslov dostave, ki ga lahko vpišemo ročno, izberemo s seznama lokacij stranke delovnega naloga oziroma se predlaga kot privzeta lokacija, če je tako na stranki določeno.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na delovni nalog smo dodali podatek datum pričetka, ki predstavlja datum, ko naj bi se pričela dela delovnega naloga.
 • Lastnosti po meri – vpeljali smo sistem lastnosti po meri na delovnih nalogih:
  • Na knjigo delovnih nalogov smo dodali nov zavihek »Lastnosti po meri«, v katerega lahko vpišemo seznam lastnosti po meri, ki se bodo dodelile delovnemu nalogu. Lastnostim lahko predpišemo tudi vrednosti.
  • Na knjigah delovnih nalogov smo v izvoz / uvoz šifranta dodali tudi možnost izvoza / uvoza lastnosti po meri.
  • Na delovnem nalogu je dodan nov zavihek »Lastnosti po meri«, ki se izpolni s prednastavljenimi lastnostmi, definiranimi na knjigi delovnih nalogov.
  • V primeru kopiranja delovnih nalogov se lastnosti po meri (seznam in vrednosti) prenesejo z izvornega delovnega naloga na kopiran delovni nalog.

2021.08.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; na zavihku »Material in storitve« se vrstice z artikli, katerim se ne vodi zaloga, ne barvajo več rdeče.
 • API metode:
  • Odpravljene težave pri vpisovanju vrstic »material in storitve« preko API metode ModifyProjectWorkOrderDetails, ko se vpisanim vrsticam ni dodeljevala lastna cena.
  • Odpravljene težave pri knjiženju delovnega naloga v izdajo preko metode ProcessingProjectWorkOrder, ko se je izdaja sicer izdelala, ni pa bila zabeležena na posamezni vrstici »material in storitve«.

2021.06.001
 • Knjiženje – delovni nalogi; delovanje preglednice »Artikli – izbor – vnos količin« (F5) tudi v primeru, ko ni licence za program dobavitelji in kupci.
 • Knjiženje – delovni nalogi; uredili prikaz podatka o dolgu strank tudi, ko je le-ta na novo dodana preko »spleta«.
 • Knjiženje – delovni nalogi – polje »opozorilo« ostane na svojem mestu tudi ob spremembi velikosti okna za vnos delovnega naloga.

2021.01.001


V tem prispevku