Tiskanje

Podatke o delu delavcev lahko izpišemo preko gumba- Tiskanje(Ctrl P) . Po izbiri gumba se odpre nastavitveno okno izpisa:

 • Številka vnosa od do – izpis lahko omejimo od do zaporedne številke vnosa dela delavcev.
 • Datum od do – izpis lahko omejimo od do datuma opravljanja dela delavcev.
 • Referent – izberemo za katerega delovodjo (referenta) izpisujemo podatke o delu delavcev.
 • izbira operacije – izberemo lahko izpis za vse operacije, samo operacij z nadurnim deloma i samo operacije z rednim delom.
 • Izmena – izberemo lahko za katero izmeno izvajamo izpis. Če izmena ni določena, se izpis pripravi za vse izmene.
 • Šifra delavca od do – izpis lahko omejimo z razponom šifer delavcev.
 • Izberemo vrsto izpisa: delo delavcev po dnevih, delo delavca zbirno, (obdobni) obračun ur, podatki plače.
 • Delovni nalogi SER – v kolikor je opcija vklopljena se na izpisu pojavijo tudi ure delavca iz servisnih delovnih nalogov modula SER (upoštevajo se le storitve, ki imajo v matičnih podatkih artikla dodano lastnost po meri »SERDELAVEC« z vrednostjo Da). Upoštevajo se tudi ure vnesene skozi delo delavcev modula SER.
 • Izberemo vrsto izpisa: delo delavcev po dnevih, delo delavca zbirno, (obdobni) obračun urkontrolni izpis datum/ure, kontrolni izpis datum/ure.
 • Delovni nalogi SER – v kolikor je opcija vklopljena se na izpisu pojavijo tudi ure delavca iz servisnih delovnih nalogov modula SER.
 • Izpis izbirnih podatkov – v kolikor je opcija vklopljena se na koncu izpisa natisnejo izbirni podatki izpisa.

 

Kontrolni izpis datum/ure

Izpis je namenjen prikazu zapisov v delo delavcev na katerih je neustrezen datum ali ura začetka ali konca operacij. Take zapise je potrebno pred prepisom na delovne naloge (na pokalkulacijo) popraviti.

Delo delavca po dnevih

Izpis je namenjen prikazu opravljenega dela delavca po posameznem dnevu. Za vsak dan se prikažejo podatki o opravljenem delu na posamezni operaciji delovnega naloga. In sicer izdelana količina, opravljeno število točk, čas pričetka dela, čas konca dela, norma čas, dejanski čas, % dosega norme (ta se v primeru priprave podatkov za plače po zahtevnosti operacij in dosegu norme izračuna glede na skupni dejanski čas proti skupnem norma času, drugače pa kot povprečje dosega norme posameznih operacij), skupni normiran čas ter skupni dejanski čas. Prikažejo se lahko tudi storitve delavca iz delovnih nalogov SER.

Izpis lahko uporabnik prilagaja svojim potrebam.

Delo delavca zbirno

Izpis je enak izpisu dela delavcev po dnevih z razliko, da podatki niso razbiti po dnevih temveč so prikazani skupaj.

Izpis lahko uporabnik prilagaja svojim potrebam.

Obračun ur

Izpis je namenjen obdobnemu (mesečnemu) prikazu opravljenih (redno delo, nadure) in koriščenih (dopust, bolniška, koriščene ure) ur po delavcih.

Izpis lahko uporabnik prilagaja svojim potrebam.

Obračun ur - zbirno

Izpis je namenjen obdobnemu (mesečnemu) prikazu opravljenih (redno delo, nadure) in koriščenih (dopust, bolniška, koriščene ure) ur po delavcih zbirno.

Izpis lahko uporabnik prilagaja svojim potrebam.

Podatki plače

 

Izpis je namenjen prikazu izračunanih povprečnih urnih postavk in dosega norme za izbrani mesec, ki se bodo v primeru prenosa v OPZ prenesle v datoteko osnov zaposlenih (metod prenosa po povprečni urni postavki).

Izpis lahko uporabnik prilagaja svojim potrebam.


V tem prispevku