Brisanje operacije

Operacije brišemo tako, da najprej v preglednici Operacije  izberemo zapis, nato pa kliknemo na gumb- Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi.

Z »Da« izbrišemo operacijo.


V tem prispevku