Brisanje Materialne sestavnice

Materialno sestavnico se briše na naslednji način: Odpre se preglednico Modularna sestavnica in v spodnjem delu okna je gumb Briši sestavnico (Alt + B). Ob aktiviranju tega gumba se odpre okno Brisanje sestavnice

V kolikor vnesemo podatek Do datum veljavnosti se po izbiri gumba potrdi ta datum prenese na veljavnost sestavnice. Sestavnica se ne briše, pač pa se ji določi datum konca veljavnosti.

V kolikor polje Do datum veljavnosti pustimo neizpolnjen se sestavnica v celoti izbriše. Pred tem se še pojavi okno z opozorilom:

Brisanje moramo potrditi z izbiro gumba Da.

V tem prispevku