Brezplačni topli obrok v času zaprtja šole

Glede na okrožnico MIZŠ št. 6030-1/2020/95 z dne 12.11.2020 bomo prikazali, kako bi se lahko v OST-ju uredilo spremljanje za brezplačne tople obroke. Brezplačni topli obrok smo poimenovali obrok, ki ga dobijo učenci oz. dijaki v času zaprtja šole. Postopek velja samo za tiste, ki urejate prehrano v SAOPu. 

Po pogovoru z MIZŠ so nam sporočili, da za brezplačne tople obroke ne bo potrebno izdajanje računov šolarjem, ampak se bo ločeno poročalo na portal MIZŠ subvencije za tople obroke. To pomeni, da lahko imate evidenco toplih obrokov nekje drugje (npr. na papirju, v excelu, itd.) ter iz te evidence poročate na MIZŠ. V primeru inšpekcije morate imeti dokaz, kdo je koristil brezplačne tople obroke (z in brez prevoza) ter, da se ti podatki ujemajo s podatki, ki jih boste poročali na MIZŠ. 

V primeru, da želite spremljati prijave na tople obroke v OST-ju, smo pripravili spodnja navodila. 

Osnovne šole 

Glede na to, da bosta dve različni ceni toplega obroka (z dostavo in brez) in naj bi bila tudi dostava subvencionirana predlagam, da se odpre dve novi storitvi. Ena storitev je Topli obrok s ceno 2,6€, druga pa Topli obrok s prevozom in ceno 3,2€. Storitvi se odpre tako, kot je prikazano na naslednji sliki. Potrebno je označiti kljukico na »Obrok« in »Subvencija kosila« ter oznako obroka »3« (kosilo). 

 

V primeru, da uporabljate evidenco s spremembami (na neposrednem vnosu niso v tabeli 0 in 1 za prijavljene in odjavljene obroke, ampak so za odjave in nazivi menijev npr. OSN, VEG,…za prijavljen obrok) je potrebno urediti še Obroki/Meniji (predlagamo, da v tem primeru oddate zahtevek, da vse skupaj uredimo, glede na vaše potrebe). 

Ko imamo odprto storitev, imamo dve možnosti. Ena, da pripravimo vzorec za otroke, ki so prijavljeni na topli obrok, druga pa da prijavimo otroke na obroke samo za tekoči mesec. Pokazali bomo drugo varianto. 

V Evidentiranje obrokov -> Prijave/ Odjavevnesemo novo storitev Topli obrok za mesec november in potrdimo. Na tej storitvi nato izberemo »Priprava«. 

 
Izberemo enoto, v kateri so otroci, ki so upravičeni do toplega obroka. 

 

Nato izberemo razrede, v katerih so otroci, ki so upravičeni do toplega obroka.

 

Nazadnje izberemo še otroke, ki so upravičeni do toplega obroka.Zapremo. Uredimo tako naprej za vse skupine.Ko končamo vse razrede potrdimo.

 

  Ko smo pripravili evidenco obrokov lahko v »Neposrednem vnosu« urejamo prijave in odjave na obroke. Učence lahko prijavljamo in odjavljamo po določenih dnevih. 

V primeru, da želimo dodati novega učenca na topli obrok pa v neposrednem vnosu izberemo učenca.

Prikaže se nam neposredni vnos na kaj je otrok prijavljen. 

Ko odstranimo kljukico pri oznaki zgoraj levo ter jo dodamo pri toplem obroku in potrdimo je tudi ta otrok prijavljen na topli obrok.

Ko imamo urejeno prijavo otrok na topli obrok, lahko naredimo še prijavo na topli obrok s prevozom po enakem postopku. 

Na naslednji sliki vidimo primere prijav na obroke za cel mesec november. 
Šolar Ena je od 16.11.2020 do 30.11.2020 prejel enajst toplih obrokov. 
Šolar Dve je od 16.11.2020 do 30.11.2020 prejel enajst toplih obrokov s prevozom. 
Šolar Tri je od 16.11.2020 do 20.11.2020 prejel pet toplih obrokov s prevozom, od 23.11.2020 do 30.11.2020 pa šest toplih obrokov brez prevoza. 
Šolar Osem je od 16.11.2020 do 30.11.2020 prejel enajst toplih obrokov. Če preverimo izpis subvencije šolske prehrane dobimo ločeno izpis prevzetih obrokov brez prevoza ter s prevozom. 

Srednje šole 

Pri srednjih šolah je situacija nekoliko drugačna, ker ne pripada vsem dijakom, ki imajo 100% subvencijo malice tudi subvencija za topli obrok. Namreč dijakom pripada 100% subvencija malice v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 446,62 (do vključno četrtega razreda otroškega dodatka). Subvencija za topli obrok pa pripada samo dijakom, kjer ta znesek ne presega 382,82€. 

Če bi v srednjih šolah želeli spremljati v OST-ju prijave na tople obroke, bi morali vnesti novo storitev, ki ima oznako obroka kosilo ter subvencijo kosila. Ker imate srednje šole navadno urejeno možnost koriščenja več različnih menijev bi bilo potrebno vpisati tudi vse možne kombinacije menijev (na Šifranti -> Storitve -> Obroki/meniji).

V srednjih šolah pripada dijakom subvencija malice, zato bi morali nastaviti, da se lahko dijakom dodaja tudi subvencija kosila (ki bi se koristila za subvencijo toplega obroka). To se doda na Evidentiranje obrokov -> Nastavitve za subvencije obrokov -> Nastavitve za subvencije obrokov. 

Nato bi morali ročno vnesti vsem dijakom, ki so upravičeni do toplega obroka ter so se nanj prijavili, subvencijo kosila v Evidentiranje obrokov -> Subvencije obrokov. 

Ker je postopek pri srednjih šolah nekoliko bolj kompleksen priporočamo, da v primeru, da bi evidentirali topli obrok v OST-ju oddate zahtevek, da vam uredimo topli obrok glede na vaše nastavitve in potrebe. 

V tem prispevku