Zgodovina programov

Gumb  je na dnu preglednice Programi in je aktiven samo, če uporabljate dodatno kodo za poračune in obračun medmesečnih sprememb.

Po kliku na gumb  se odpre preglednica, kjer je zgodovinski pregled sprememb programov.

Natisni