Zgled za knjiženje računa za uvoz blaga

Za zgled bomo v knjigo izdanih računov vnesli podatke o računu, ki smo ga prejeli od tujega dobavitelja Information l.t.d.

1.  Odpremo knjigo uvoza kliknemo na gumb za vnos novega računa.

2.  Najprej vpišemo datum knjiženja listine. Ob kliku na puščico poleg okenca se prikaže koledarček, v katerem lahko označimo datum kar s klikom.

3.  Zdaj vpišemo datum računa. Tudi ta datum lahko poiščemo v koledarčku.

4.  Iz šifranta carinskih postopkov izberemo carinski postopek, ki je razviden iz ECL-a.

5.  V naslednje okence vpišemo številko listine (ECL-a).

6.  Nato vpišemo datum listine (ECL-a).

7.  Če smo si pripravili vzorce za knjiženje računov za uvoz, zdaj vpišemo šifro vzorca, ki ga nameravamo uporabiti. Kadar šifre ne poznamo, si pomagamo s šifrantom vzorcev. Odpremo ga s klikom na gumb .

8.  Po izbiri primernega vzorca kliknemo v okence Davčna osnova pri uvozu blaga in vpišemo davčno osnovo iz ECL-a. Ko potrdimo polje, opazimo, da je program samodejno izračunal in vpisal zneske v prave kolone glede na izbrani vzorec.

 

 

 

9.  Postopek je zdaj končan. Kliknemo na gumb Potrdi in podatki se zdaj prenesejo Knjigo uvoza.

Natisni