Zgled za knjiženje prejetega računa za pridobitve blaga znotraj skupnosti – obračunani in vstopni DDV vključimo v davčni obračun v istem davčnem obdobju

 

1.  Odpremo knjigo P-RAC-P  in kliknemo na gumb Vnesi zapis (Insert) za vnos novega računa.

2.  Vpišemo datum knjiženja, datum prejema listine, datum računa, številko računa, datum opravljanja od do, vpišemo šifro stranke oz. dobavitelja in izberemo ustrezen vzorec.

3.  V okence Vrednost vpišemo vrednost iz računa. V našem zgledu smo vpisali 500,00 €. Na podlagi izbranega vzorca nam program izračuna vrednost obračunanega in vstopnega davka.

 

 

4.  V kolikor želimo oba zneska davka (obračunanega in vstopnega) vključiti v davčni obračun v istem davčnem obdobju pustimo kljukico V obračun – znesek, ki se sme odbiti.

5.  Kliknemo na gumb Potrdi in podatki se shranijo v knjigi prejetih računov v dveh vrsticah. V prvi vrstici imamo prikazano osnovo in vrednost obračunanega DDV-ja. V drugi vrstici pa imamo samo vrednost vstopnega DDV-ja. Obe vrstici imata kljukico V obračun. Kot je prikazano na slikah spodaj.

 

1. vrstica

 

 

          2. vrstica

Natisni