Zgled za dodajanje obračuna

Pri vnosu podatkov o novem obračunu se najprej odpre Pomočnik za nastavitve obračuna, kjer izberemo, kateri osebni prejemek želimo obračunati (plačo, regres, plačo s poračunom davka in dohodnine od preteklih izplačil, plačo s poračunom dohodnine od regresa, jubilejno nagrado, odpravnino, božičnico ali dohodek iz odvisnega razmerja). Hkrati lahko določimo ali se osnove obračuna prenesejo iz zadnjega obračuna, zadnjega obračuna plače ali iz izbranega obračuna. Razlika izbora med zadnjim obračunom in zadnjim obračunom plače nastane, če je bil zadnji izveden obračun regres in ne plača.

Nastavi se tudi način predlaganja podatkov iz letnih nastavitev : pri obračunu plače, vedno ali nikoli.

 

Po vnosu podatkov na Pomočniku za nastavitve obračuna se odpre okno Nastavitve obračuna, kjer vnesemo:

Leto – 4 mestna letnica obračuna.

Mesec – mesec obračuna. Samodejno se prikaže zaporedna številka obračuna v izbranem mesecu.

Naziv obračuna –  obvezno vpišemo naziv, ki naj čimbolj natančno opredeljuje izplačila. Ta naziv se izpiše na obračunskem listu, rekapitulacijah in obrazcih.

Če je izbrani obračun že zaključen, se v desnem zgornjem kotu prikažeta še datum in čas zaključka.

Leto, mesec in zaporedna številka obračuna določajo obdobje, za katero je plača obračunana, ne pa kdaj je bila izplačana.

 

Natisni