Zgled za dodajanje besedil v šifrant

Podatki, ki jih vnesemo za posamezno besedilo so naslednji:

Šifra besedila – vpišemo poljubno dvomestno šifro. Program sam predlaga naslednjo večjo šifro.

Naziv besedila – vpišemo poljuben naziv besedila.

Telo besedila – poljubno oblikujemo besedilo, ki ga želimo vključiti v pogodbo.

Opomba – vnesemo poljubne zabeležke vezane na besedilo pogodb.

 

Natisni