Zbirnik po SN

Zbirnik po SN prikaže vsa obračunana izplačila, razvrščena po stroškovnih nosilcih. Izpišejo se vse vrste obračuna, za katere je v sistemu obračuna določena oznaka za prikaz ali vnos šifre stroškovnega nosilca zaposlenega.

Natisni