Zbirne letne rekapitulacije - možnost izločanja obračunov

Z verzijo iCentra 6.25.015 smo na letne rekapitulacije dodali možnost izločanja obračunov, ki jih ne želimo imeti vključene v podatke rekapitulacije. Izločanje obračunov smo uredili v glavnem zaradi obračuna Poračuna nesorazmerij za javni sektor, ki je bil obračunan v letu 2013, izplačevali pa ste ga v večini v letu 2014.

Letne rekapitulacije - izločanje obračunov

Natisni