Zavihek 'Terjatve/Obveznosti'

 

V tem zavihku nastavimo šifre zbirov iz šifranta zbirov, s katerimi določimo konte, ki se upoštevajo za posamezno vrsto poslovnega poročila o terjatvah in obveznostih. Za posamezno vrsto poročila (Odprte terjatve, Zapadle terjatve, Odprte obveznosti, Zapadle obveznosti, Zamude) lahko uredimo sledeče nastavitve:

 

·      Šifra zbira – Če pustimo polje prazno, se to poročilo ne bo pripravljalo. Če želimo, da se bo to poročilo pripravilo vpišemo šifro zbira v kateri smo določili, konte, na osnovi katerih se bo pripravilo poročilo o odprtih/zapadlih  terjatvah in obveznostih.

·      Način prikaza – lahko izbiramo med tremi različnimi nastavitvami:

Tabelarični – izkaz se bo izpisal v obliki tabele

Grafični – izkaz se bo izpisal v obliki grafa

Kombinirani – izkaz se bo izpisal v obliki tabele, ki ji sledi graf.

Natisni