Zavihek »Splošno«

Tu se vnašajo naslednji podatki:

  • Datum prenosa – predlaga se tekoči datum (po potrebi ga spremenimo).
  • Iz skladišča – predlaga se šifra skladišče materiala iz nastavitev knjige delovnega naloga in ga lahko spremenimo. Podatek pomeni iz katerega skladišča bomo prenašali material.
  • V skladišče – šifra skladišča materiala v katero želimo prenesti material in ne sme biti enako Iz skladišča. Pomeni skladišče v katerega bomo prenašali material (kooperantovo skladišče).
  • Vrsta prometa (ali odpremni nalog prenos) – šifra vrste prometa MSP (ali vrsta odpremnega naloga) v katero se bo poknjižil dokument prenosa med skladišči. Predlaga se iz nastavitev knjige delovnih nalogov.
  • Dokument - vpišemo lahko "zabeležko", ki se bo vpisala v polje "dokument" prenosa med skladišči oziroma odpremnega naloga.
  • Za količino izdelka – vnos količine izdelka za katerega izvajamo prenos (količino je možno vnesti le v primeru izbora enega samega delovnega naloga, če je izbrano več nalogov, se prenos vedno predlaga za razpisano količino iz delovnih nalogov).

Natisni