Zavihek Povezave

Na tem mestu določimo povezave s šifranti.

Razdelek Povezave :

Številka šifranta za zaposlene – izberemo uporabnika, ki ima v kadrovski evidenci shranjene podatke o zaposlenih, ki jih želimo uporabljati tudi v programu OPN.

Številka šifranta za stranke – izberemo šifrant strank, ki ga bomo uporabljali.

Številka šifranta za konte – izberemo šifrant kontov, ki ga bomo uporabljali.

Številka šifranta za SM in SN – izberemo šifrant SM in SN, ki ga bomo uporabljali.

Številke šifrantov morajo biti enake številki uporabnika OPN, OPZ, PP, DK.

Šifra stranke uporabnika - izberemo uporabnika, za katerega bomo obračunavali potne naloge. Uporabnika moramo najprej v šifrantu strank odpreti kot stranko, šele nato lahko to stranko izberemo kot uporabnika.

 

Razdelek Plačilni promet :

Številka uporabnika PP – izberemo uporabnika plačilnega prometa za nakazilo obračunanih potnih nalogov na TRR zaposlenih. Praviloma je to enaka šifra, kot številka uporabnika za zaposlene.

Tip naloga - če je vnesen, ga program uporabi pri prenosu podatkov v PP

Vrsta posla - šifre vrste posla za plačilni promet morajo biti vnesene, če želimo uporabljati povezavo s PP

Prenos nalogov - SLO - če je izbrano, se v plačilni promet prenašajo plačila potnih nalogov za službena potovanja v Sloveniji

Prenos nalogov - tujina - če je izbrano, se v plačilni promet prenašajo plačila potnih nalogov za službena potovanja v tujini

 

Razdelek Obračun plač :

Številka uporabnika OPZ – izberemo uporabnika obračuna plač za prenos izplačil obračunanih potnih nalogov v posredni vnos obračuna plač. Praviloma je to enaka šifra, kot številka uporabnika za zaposlene.

Zbirni prenos – označimo, če želimo, da se stroški potnih nalogov prenašajo v OPZ zbirno – na eno šifro stroški do uredbe, na drugo stroški nad uredbo in šifro odbitka za prenos predujmov.

Šifra vrste obračuna za OPN - neobdavčeno - šifra vrste obračuna, s katero se v obračunu plače izplačajo stroški potnih nalogov do uredbe

Šifra vrste obračuna za OPN - obdavčeno - šifra vrste obračuna, s katero se v obračunu plače izplačajo stroški potnih nalogov nad uredbo. Obvezno mora biti izpolnjeno, če se v OPN obračunavajo stroški nad uredbo vlade, od katerih se v obračunu plače obračunajo dajatve iz in na plače.

Šifra vrste obračuna za odbitek predujma - šifra vrste obračuna, s katero se v obračunu plače odšteje izplačani predujem

 

Razdelek Dogodki strank :

Privzeta vrsta dogodka – vrsta dogodka, s katero se potni nalog shrani v dogodke strank. To se izvede, če so na zavihku Analitike izpolnjeni podatki za eno ali več strank.

Shrani priponko kot PDF – izpis potnega naloga se shrani v formatu PDF, da se priponko lahko odpira s programom Acrobat reader.

Natisni