Zavihek Povezave

Tu določimo povezave šifrantov programa na baze podatkov, ki so skupne SAOP-jevim programom. Spreminjanje teh nastavitev lahko onemogoči delo s programom.

 

Razdelek Šifranti

Program predlaga številko uporabnika OPZ. Podatki so obvezni.

Številka šifranta za zaposlene

Številka šifranta za stranke

Številka šifranta za temeljnico in konte

Številka šifranta za SM in SN

 

Razdelek Stranka uporabnika

Šifra stranke uporabnika – obvezen podatek, ki pomeni trenutnega uporabnika programa OPZ, za katerega so v šifrantu strank shranjeni podatki delodajalca (naziv in naslov podjetja, davčna številka...). Če stranke uporabnika nismo še vnesli v šifrant strank, jo dodamo v šifrant z gumbom , shranimo novi vnos z gumbom Potrdi in ga prenesemo v naš zavihek s pomočjo gumba Izberi.

Šifra banke – izberemo banko, pri kateri ima stranka uporabnik (delodajalec), odprt  transakcijski račun. Banka mora biti vnesena v bančne podatke o stranki uporabnika.

Naziv računa – program sam izpiše naziv računa, če je le-ta vnesen v podatkih o bančnih računih stranke uporabnika.

Šifra zasebnika – ko je delodajalec zasebnik, iz šifranta zaposlenih izberemo osebo s podatki zasebnika oz. ga vnesemo v šifrant zaposlenih, če ga ni še v njem.

Zaposluje delavce – ko izvajamo obračune le za zasebnika, ki ne zaposluje ljudi, pustimo polje prazno, sicer potrdimo izbiro. Če označimo, da zasebnik ne zaposluje delavcev, bo program prikazal in omogočil le tiste obdelave in šifrante, ki so potrebne za njegov obračun - torej brez obdelav in šifrantov, ki so vezani na obračune plač zaposlenih.

Šifra stranke pooblaščenca – neobvezen podatek, vnese alia izbere se šifra stranke, ki predstavlja pooblaščenca.

Invalidska organizacija – označimo  , če je izplačevalec invalidska organizacija.

 

Razdelek Plačilo dohodnine

Šifra stranke za dohodnino – vpišemo šifro prejemnika nakazil o dohodnini, to je davčne izpostave. Pred tem mora obstajati v šifrantu strank, ki se odpre z gumbom . Če davčne izpostave nismo še vnesli, jo dodamo v šifrant z gumbom , shranimo z gumbom Potrdi in prenesemo v zavihek Dajatve z gumbom Izberi.

Šifra banke – izberemo banko za nakazilo dohodnine. Banka mora biti vnesena v bančne podatke o stranki za dohodnino.

Naziv računa – program sam izpiše naziv računa, če je le-ta vnesen v podatkih o bančnih računih stranke za dohodnino.

 

Razdelek Plačilo davka na plače

Šifra stranke za davek na plače – vpišemo šifro prejemnika nakazil davka na plače. Pred tem mora obstajati v šifrantu strank, ki se odpre z gumbom , sicer jo dodamo v šifrant z gumbom , shranimo z gumbom Potrdi in prenesemo v zavihek Dajatve z gumbom Izberi.

Šifra banke – izberemo banko za nakazilo davka na plače. Banka mora biti vnesena v bančne podatke o stranki za davek na plače.

Naziv računa – program sam izpiše naziv računa, če je le-ta vnesen v podatkih o bančnih računih stranke za nakazilo davka na plače.

 

Razdelek ZPIZ

V tem razdelku vnesemo podatke o prispevkih ZPIZ iz in na plače. Če je zavihek Prostovoljno pokojninsko zavarovanje aktiven, je vnos obvezen. Tako bo program znal izračunati najvišjo dovoljeno premijo glede na prispevke ZPIZ.

Podatka sta potrebna tudi za obdelave M-4/M8.

Šifra prispevka ZPIZ iz plač – šifra mora pred tem obstajati v šifrantu prispevkov iz plač, ki se odpre z gumbom . Če prispevka ZPIZ iz plač nismo še vnesli, ga dodamo v šifrant z gumbom . Vnos shranimo z gumbom Potrdi in ga prenesemo v zavihek Dajatve s pomočjo gumba Izberi.

Šifra prispevka ZPIZ na plače – šifra mora pred tem obstajati v šifrantu prispevkov na plače, ki se odpre z gumbom . Če prispevka ZPIZ na plače nismo še vnesli, ga dodamo v šifrant z gumbom . Vnos shranimo z gumbom Potrdi in ga prenesemo v zavihek Dajatve s pomočjo gumba Izberi.

Enota ZPIZ sedeža - obdelava KDPZ uporablja registrsko številko uporabnika (zavezanca) pri tej enoti ZPIZ.

 

Razdelek obrtne zbornice

V tem razdelku vnesemo podatke o članarinah občinskih in republiške obrtne zbornice. Razdelek je aktiven, če je vnesena šifra zasebnika.

Šifra članarine OZS – šifra mora pred tem obstajati v šifrantu dajatev zasebnika, ki se odpre z gumbom .

Šifra članarine območne zbornice – šifra mora pred tem obstajati v šifrantu dajatev zasebnika, ki se odpre z gumbom .

Prispevek za izobraževanje – šifra prispevka mora obstajati v dajatvah na bruto plačo zaposlenih, ki se odpre z gumbom .

Prispevek za stanovanjsko izgradnjo – šifra prispevka mora obstajati v dajatvah na bruto plačo zaposlenih, ki se odpre z gumbom .

 

 

 

Natisni